ADS BY VOICE

އައްޑޫ ސިޓީގައި ޢާންމު ވިޔަފާރީގެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުން މަނާކޮށްފި

- 2 months ago 0 - އިނާޒް މޫސާ

ކޮވިޑް-19 އާއިގުޅިގެން މުޅި ދިވެހިރާއްޖެ ލޮކްޑައުންކުރުމާއި ގުޅިގެން އައްޑޫސިޓީގެ އާންމު ވިޔަފާރި ހިދުމަތްތައް ދިނުން މަނާކޮށްފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

އައްޑޫ ސިޓީން ނެރެފައިވާ އިއުލާންގައި ބުނެފައިވާގޮތުގައި މުޅި ދުނިޔެއަށް މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާ ވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) އަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މިންވަރު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވެސް އިތުރުވަމުން ދިއުމާއިގުޅިގެންޤާނޫނު ނަންބަރު 2010/7 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލަމާރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 39 ވަނަ މާއްދާގެ (ޓ)، (ޗ) އާއިޤާނޫނު ނަންބަރު 2012/7 (ޢާންމު ސިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 41 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ، (ނ) އިން ކައުންސިލަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރުގެ ދަށުން އައްޑޫގެ ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި 19 އެޕްރީލް 2020 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 05:00 އިން ފެށިގެން ޢާންމު ވިޔަފާރީގެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަކީ މަނާކަމެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅާކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޢާންމު ވިޔަފާރިތަކުން ދެވޭ ޚިދުމަތަކީ ހަމައެކަނި އެރަށެއްގެ ގެތަކަށް ޑެލިވަރީގެ ޚިދުމަތް ކަމުގައި އާއި ވިޔަފާރިތަކުން ޑެލިވަރީގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އެރަށެއްގެ ސޯޝަލް ސަޕޯރޓު ޑެސްކުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެއްވުމުން އެފަރާތްތަކަށް ޑެލިވަރީ ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭނެކަމަށް އެ ކައުންސިލުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

މި އެންގުމާއި ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކަށް ޤާނޫނު ނަމްބަރު 2010/7 "ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލަމާރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައި ވާގޮތުގެމަތިން ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެކަމަށްވެސް މިބަޔާނުގައިވެއެވެ.


0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު