ADS BY VOICE

އިކްއޭޓިކް ވައިބްގެ "މަގޭ އީޕީ" މިރޭ ނެރެނީ

- 2 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި އުމުރުފުރާގެ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ އިކްއޭޓިކް ވައިބް ބޭންޑްގެ ފަރާތުން "މަގޭ އީޕީ" ނަމުގައި ޚާއްސަ އެކްސްޓެންޑެޑް ޕްލޭއެއް ނެރުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

ވޮއިސްއަށް މައުލޫމާތުދެމުން އެ ބޭންޑްގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޝައްމު ބުނީ މި އީޕީގައި ހިމެނޭނީ ޖުމްލަ ހަތަރު ލަވަ ކަމަށެވެ. އެއީ އެއް އިނގިރޭސި ލަވަޔާއި ތިން ދިވެހި ލަވައެވެ. އޭނާ އިތުރަށް ބުނިގޮތުގައި މި އީޕީ ސްޓްރީމް ކޮށްލުމުގެ ފުރުސަތު އައިޓިއުންސް، ސްޕޮޓިފައި، ގޫގްލް ޕްލޭ، އެމޭޒަން މިއުޒިކް އަދި ރާއްޖޭގެ މިއުޒިކް ސްޓްރީމިންގ ޕްލެޓްފޯމްތަކުންވެސް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

މި އީޕީގެ ލަވަތައް ރެކޯޑްކޮށްފައިވަނީ ޖަރުމަނުވިލާތުގެ ކްލަންގކަންޓީން ސްޓޫޑިއޯގައެވެ. އަދި އީޕީގެ އާޓްވޯކް ތައްޔާރުކޮށްދީފައިވަނީ ޝާންއެވެ.

މި އީޕީ ނެރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިރޭއެވެ. އެ ބޭންޑުން މީގެ ކުރިން ނެރުނު ކުލަތައް އަލްބަމަށް ވަނީ ރާއްޖޭގައި ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިގެން ގޮސްފައެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު