ADS BY INTERNATIONAL AID

ކޮވިޑް-19 ގައި ރާއްޖެއިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ

- 11 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ކޮވިޑް-19 ގައި ރާއްޖެއިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މީހަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

ADS BY EHEE

މިރޭ ކުއްލިގޮތަކަށް ނޭޝަނަލް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުން ކުއްލޮގޮތަކަށް ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ހެލްތް މިނިސްޓަރ އަމީންވަނީ މިކަން ހާމަކުރައްވާ، ކޮވިޑް19 ގައި ނިޔާވެފައިވާ މަރުހޫމްގެ އާއިލާއަށް ތައުޒިޔާ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިރޭ ނިޔާވެފައިވަނީ ދުވަސްވީ އަންހެނެކެވެ. އެ ފަރާތަކީ އުމުރުން 83 އަހަރުގެ އަންހެނެކެވެ. އަދި މި އަންހެން މީހާ ހުރި ގެއަކީ އެޗްޕީއޭއިން މޮނިޓަރުން ހާލަތަށް ގެނެސްފައިވާ ގެއެއްކަންވެސް ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

މިރޭގެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވޮއިސްއިން ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަމީން ވިދާޅުވީ އެ މަރުހޫމާ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވިކަން އެނގުނީ ނިޔާވި ފަހުންކަމަށާއި، އެ ފަރާތް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދެވުނީ ނޭވާލުމުގެ މައްސަލަތަކެއް ހުރުމުން ކަމަށެވެ. ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި އެފަރާތަކީ މީގެ ކުރިންވެސް އެހެނިހެން ސިއްހީ މައްސަލަތަކެއް ހުންނަ ފަރާތެކެވެ.

މި އަންހެންމީހާ ވަނީ މިރޭގެ ވަގުތެއްގައި އާ ސަހަރާގައި ވަޅުލާފައެވެ. އަންހެންމީހާ ހިނެވުމުގެ ކަންތައްތައް ކޮށްފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްގެ އަންހެން ސިފައިންތަކެކެވެ.

މި މަރާއި ގުޅިގެން އެ މަރުހޫމާގެ އާއިލާގެ ފަރާތުން ވަނީ އެޗްޕީއޭއިން މިކަމުގައި އިހުމާލުވެފައިވާ ކަމަށްބުނެ މީސް މީޑިޔާގައި ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އެ މަރުހޫމާގެ ޓެސްޓް ހެދުން ވަރަށް ބޮޑަށް ލަސްވެފައިވާކަންވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ. 

މި މަރުހޫމާއަށް ވޮއިސްގެ ޓީމްގެ ފަރާތުން ތައުޒިޔާ ކިޔާ، އާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވުން އެދި ދުއާކުރަމެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް
ADS BY OOREDOO

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު