ADS BY INTERNATIONAL AID

މިހާތަނަށް 39 އިންޑިޕެންޑެންޓް ކޭސް ފެނިފައިވޭ: ޑރ.އަފްޒަލް

- 11 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޕޮޒިޓިވްވި އެއްވެސް މީހަކާއި ގުޅުމެއް ނެތްގޮތަށް އިންޑިޕެންޑެންޓް ކޭސްތަކުގެ ގޮތުގައި މިހާތަނަށް ފެނިފައިވަނީ 39 ކޭސްކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗްގެ އެޕިޑެމޮލޮޖިސްޓް ޑރ.އިބްރާހިމް އަފްޒަލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

އެބޭފުޅާ މިހެން ވިދާޅުވީ ރޭ ނޭޝަނަލް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރުގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވޮއިސްގެ ފަރާތުން ދެންނެވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ.

އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވީ ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތަކުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ޕޮޒިޓިވްވި އެހެން ފަރާތަކާއި ގުޅުމެއް ނެތްގޮތަށް، އިންޑިޕެންޑެންޓް ކޭސްތަކުގެ ގޮތުގައި ފެނިފައިވަނީ 39 ކޭސްތައް ކަމަށެވެ. އަދި މިފަދަ ކޭސްތައް ގިނަވާނަމަ އެއީ ކޮމިއުނިޓީ ސްޕްރެޑް އެކި ދިމަ ދިމާލުން ވާކަމުގެ ހެއްކެއްކަމަށް އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަމަވެސް މިފަދަ ކޭސްތައް މިހާރުގެ ހާލަތަށް ބަލާއިރު ނިސްބަތުން މަދުކަމަށް ޑރ.އަފްޒަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ގިނައީ ބަލީގެ އަލާމާތްތައް ނެތި، އެސިމްޕްޓޮމެޓިކްކޮށް ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި ފަރާތްތަކެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު