ADS BY VOICE

ބީއެމްއެލް ކާޑުން ޕެޓްރޯލް އެފްއެސްއެމްގެ ޝެޑްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކޭގޮތް ހަދައިފި

- 3 months ago 0 - ސައިޒަން

ފިއުލް ސަލްޕައި މޯލްޑިވްސްގެ މާލޭގެ ޕެޓްރޯލް ޝެޑްތަކަށް ބީއެމްއެލް ކާޑުން ފައިސާ ދެއްކޭގޮތައް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ނަގުދު ފައިސާ ބޭނުންކުރާ މިންވަރު މަދުކުރުމާއި ގުޅިގެން މާލެ އަދި ހުޅުމާލޭގައި އެފްއެސްއެމްގެ ފަރާތުން ހިންގަމުން ގެންދާ ޕެޓްރޯލް ޝެޑްތަކަށް ބީއެމްއެލް ކާޑުން ފައިސާ ދެއްކޭގޮތް އެ ކުންފުނިންވަނީ ހަދާފައެވެ.

އެފްއެސްއެމްގެ ފަރާތުން ބުނީ މިވަގުތު ހިދުމަތް ލިބެމުންދާނީ ހަމައެކަނި ބީއެމްއެލްގެ ކާޑުތަކަށް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އެހެން ބޭންކުތަކުގެ ކާޑުން ފައިސާ ދެއްކޭގޮތް ހެދުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން ދާކަމަށެވެ. އަދި އެކަމާއި ގުޅިގެން ބޭންކުތަކާ މަޝްވަރާ ކުރަމުންދާކަމަށް އެކުންފުނިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މާލޭގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރެމުން ދިއުމާގުޅިގެން ގިނަ ފަރާތްތަކުން މިހާރު ދަނީ ފައިސާގެ ބަދަލުގައި އޮންލައިންކޮށާއި، ކެޝްކާޑުން ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތްކުރަމުންނެވެ. އަދި ސިއްހީ މާހިރުން އިރުޝާދުދެއްވަނީވެސް މިފަދައިން ކަންތައްކުރުމަށެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު