ADS BY INTERNATIONAL AID

ކޮވިޑް-19 އެންމެ ޕީކަށްދާ ދުވަހު 12 މީހުން އައިސީޔޫއަށް، 1600 މީހުން ޕޮޒިޓިވް ވާނެކަމުގެ އަންދާޒާއެއް

- 11 months ago 0 - އިނާޒް މޫސާ

ރާއްޖެ ކޮވިޑް-19 ގެ ޕީކަށްދާ ދުވަހު 1600 ޕޮޒިޓިވް ކޭސް ފެނުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށާއި، އައިސީޔޫއަށް 12 މީހުން ލާންޖެހިދާނެކަމަށް ޑރ.ޝީނާ މޫސަ ލަފާކޮށްފިއެވެ.

ADS BY EHEE

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ޑރ.ޝީނާ ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް ދެ ތިން ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ފުދޭވަރަކަށް ވަރަށް ބޮޑު ސާޖެއް ފެނުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމަށާއި އެގޮތުން އެ ސާޖް ޕީކަށް ދާނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ މި މަހުގެ 31 ގައި ކަމަށެވެ.

"އެ ދުވަހު ގާތްގަނޑަކަށް 1600 އިންފެކްޝަން އުޅެދާނެ" ޑރ.ޝީނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތު މިހާރު ރާއްޖޭގައި އޮތްގޮތުން އަދިވެސް 77،000 މީހުންނަށް ބަލި ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށް ޑރ. ޝީނާވިދާޅުވިއެވެ.

ނަމަވެސް އެ އަދަދު އަދިވެސް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ދަށް ނުކުރެވޭ ކަމަށާ މި ހާލަތުގައިވެސް 77،000 މީހުންނަށް ބަލި ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު