ADS BY VOICE

ޔޫރަޕްގައި ރާއްޖޭގެ ކަނޑުމަހަށް އޮތް ޑިމާންޑު ބޮޑުތަނުން އިތުރުވެއްޖެ

- 3 weeks ago 0 - އިނާޒް މޫސާ

ކޮވިޑް19 އާ ގުޅިގެން ޔޫރަޕްގައި ރާއްޖޭގެ ކަނޑުމަހަށް އޮތް ޑިމާންޑު ދަށްވެފައި އޮތުމަށްފަހު، ޔޫރަޕްގެ މާކެޓުތައް ހުޅުވުމާއި އެކު ރާއްޖޭގެ ކަނޑުމަހަށް އޮތް ޑިމާންޑު އިތުރުވާން ފަށައިފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

މޯލްޑިވްސް ސީފުޑްޕްރޮސެސާސް އެންޑް އެކްސްޕޯޓާސް އެސޯސިއޭޝަނުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ވަނީ މީގެކުރިން 25 ރުފިޔާ އަށް ވިއްކި ބޮޑުކަންނެލި ކިލޯއެއްގެ އަގު 60 ރުފިޔާ އަށް ޔޫރަޕްގެ މާކެޓުތަކުގައި އަރާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މޯލްޑިވްސް ސީފުޑްޕްރޮސެސާސް އެންޑް އެކްސްޕޯޓާސް އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނީ މިއީ ހިތްވަރާއި އެކު މަސްވެރިން މަސައްކަތް ކުރަންވީ ވަގުތު ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިއީ ރާއްޖޭގެ އިގުތިސޯދުގައި މަސްވެރިންގެ ރޯލު ދެމެހެއްޓުމަށް ލިބިފައިވާ ރަނުގެ ފުރުސަތެއް ކަމަށް އެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އާއްމު ގޮތެއްގައި ދިވެހިންނަކީ މަސްވެރި ކަމަށް ރޯދަ މަހު އެހާ ގިނައިން ފުރާ ބައެއް ނޫނެވެ. އެހެންކަމުން ޔޫރަޕު މާކެޓަށް އެކްސްޕޯޓު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަސް އާންމުކޮށް ރޯދަމަހު އެކަށީގެންވާ އަދަދަށް ނުލިބުމުގެ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވެއެވެ.

މި ދުވަސްވަރަކީ މަސްވެރިން ރަނގަޅު ދުވަސްވަރެއް ކަމަށާއި އަދި މަސްވެރިން ބާނާ މަސް ގަނެ ވަގުތުން ފައިސާ ދެވޭނެ ހާލަތެއް އޮތުމާއި އެކު މި ދުވަސްވަރު މަހަށް ނިކުމެ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސޯދީ ހީނަރުކަމުން އަރައިގަތުމަށް މަސްވެރިން މަސައްކަތް ކުރުމަށްވެސް އެ ބަޔާނުގައި ވަނީ ގޮވާލައިފައެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު