ADS BY VOICE

އެސްޓީއޯގެ އެމްޑީ ނަންގަވަނީ މުސާރައިގެ 50 އިންސައްތަ!

- 3 weeks ago 5 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބައެއް އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކުގެ އިސްވެރިން އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައި ވަނީ ދަށުގައި ތިބި މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އުނިނުވާނެކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި އެފަރާތްތަކުގެ މުސާރައިން ވަކިބައެއް އުނިކުރުމުގެ ޚާއްސަ ޗެލެންޖެއް ފައްޓަވާފައެވެ.

ADS BY ORCHID

މިގޮތުން ހެޕީމާކެޓް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީގެ ސީއީއޯ އަލީ އިހުސާން ވަނީ މުސާރައިގެ 43އިންސައްތަ އުނިކުރައްވާ، އެ ޗެލެންޖް ވަނީ ރަޝީދު ކާޕެންޓްރީ އެންޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ޗެއާމަން އަދި ދަނގެތީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ކާނަލް ރިޓަޔަޑް މުހައްމަދު ނާޒިމަށް ކުރައްވާފައެވެ. 

މި ޗެލެންޖަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދަނީ ތަރުހީބުދެމުންނެވެ. އަނެއްބައި ފަރާތްތަކުން ދަނީ މިއީ ގޮތްދެއްކުމުގެ ގޮތުން ކުރާ މާނައެއް ނެތްކަމެއްގެ ގޮތުގައިވެސް ސިފަކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް ވޮއިސްއަަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މި ޗެލެންޖް ފެށުމުގެ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ކުރިން ފެށިގެން ސަރުކާރުގެ ކުންފުންޏެއްކަމަށްވާ އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ހުސައިން އަމްރު ވަނީ އަމިއްލަފުޅަށް މުސާރައިން 50 އިންސައްތަ އެކަނި ނަންގަވަން ފަށާފައެވެ. 

މިކަން ވަނީ އެސްޓީއޯގެ އޮފިޝަލަކުވެސް ވޮއިސްއަށް ކަށަވަރުކޮށްދެއްވާފައެވެ.

އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ މުސާރައިގެ 50 އިންސައްތަ އަމްރު ނަންގަވަމުން ގެންދަވާތާ ދުވަސްތަކެއް ވެފައިވާ ކަމަށާއި، އެއީ ކޮވިޑް-19ގެ އިގްތިސާދީ ދަތިކަމުގެ ހާލަތުގައި ކުންފުނީގެ ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުމަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ކަމަށެވެ.

100%

0%

0%

5 ކޮމެންޓް

ޥަގައްނަގާލާރި % 100 ވުރެން ގިނައިން ލިބޭނަމަ ތިޔައީ މާ ބޮދުކަމެއް ނޫން

ބާކީބައި ނަންގަވަނީ މުދަލުން ދެއްތޯ

50% އިންސައްތަ މުސާރައިން ކަނޑައިފިއްޔާ އަނެއްކޮޅުން %200 އިންސައްތަ ރިޒްޤު ލިބޭނެ.

ހަބަރު