ADS BY VOICE

ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާދެމުންދިޔަ 80 އަހަރުގެ އަންހެނަކު ރަނގަޅުވެއްޖެ

- 2 weeks ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާދެމުންދިޔަ އުމުރުން 80 އަހަރުގެ އަންހެނަކު ބަލިން ރަނގަޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY GOPRIME

މިކަން ހާމަކުރައްވާފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މީޑިޔާ ޕީއެސްެއެމްއަށް ދެއްވި އިންޓަރވިއުއެއްގައި ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ އަމީނެވެ.

މިނިސްޓަރ އަމީން ވިދާޅުވީ އައިޖީއެމްއެޗްގައި ކޮވިޑް-19އަށް ފަރުވާދެމުންދިޔަ ފަރާތްތަކުގެ ތެެރެއިން މަނަދޫއަށް ނިސްބަތްވާ އުމުރުން 80 އަހަރުގެ އަންހެންމީހާ މިހާރު އެބައްޔަށް ނެގެޓިވްވެފައިވާ ކަމަށެވެ. މިއީ މި މަސައްކަތުގައި އުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ލިބިގެންދިޔަ ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއްކަމަށް އަމީން ވިދާޅުވިއެވެ.

އެބޭފުޅާ ވަނީ ދިވެހިރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް އެބަލި ޖެހިފައިވާ ގިނަ ފަރާތްތަކަކީ ޒުވާން އުމުރުގެ ފަރާތްތައްކަން ފާހަގަކުރައްވާ، އެފަރާތްތަކުގެ ހާލުވެސް ރަނގަޅުކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި މި އުމުރުން 80 އަހަރުގެ އަންހެންމީހާ މަނަދޫއިން މާލެއަށް ފުރަތަމަ ގެނެވުނީ ސިއްހީ އެހެން މަައްސަލައަކާއި ގުޅިގެންނެވެ. ނަމަވެސް އޮންނަ އުސޫލުގެ ދަށުން އެ އަންހެންމީހާގެ ސާމްޕަލް ނެގުމުން ވަނީ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ.

މިކަން އެނގިފައިވަނީ އެ އަންހެންމީހާއަށް ސިއްހީ މައްސަލައަށް ފަރުވާދީ ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލި ފަހުންނެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު