ADS BY VOICE

ބަލި ނެތް ރަށްތައް އާންމު ހާލަތަށް ގެންނަން ވިސްނަނީ

- 2 weeks ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ބަލި ފެނިފައި ނުވާ ރަށްތައް އާންމު ހާލަތަކަށް ގެންދިއުމަށް ވިސްނަމުންދާކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY GOPRIME

ގައުމާއި މުޚާތަބުކުރައްވާ ވާހަކަދައްކަވަމުން އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ މި ބަލި ނެތް އެހެން ރަށްރަށުގައިވެސް ލުއިތަކެއް ދިނުމަށް މިހާރު އޮތީ ނިންމާފައިކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް މިހާރު ވިސްނާފައި އޮތީ ކޯވިޑް-19 ފެތުރިފައި ނެތް ރަށްރަށް، ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ޢާންމު ޙާލަތަކަށް ގެނައުންކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ޞާލިހު ވިދާޅުވީ އެގޮތުން އެފަދަ ރަށްރަށުގައި، ޢާންމު އުޞޫލުން މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދު ކުރެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖެއްސުމާއި ވިޔަފާރިތައް ހުޅުވުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭނެކަމަށެވެ.

އަދި އޭގެ ފަހުން ސްކޫލްތަކާއި އޮފީސްތައް ހުޅުވަމުން ގެންދާނެކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ލުއިތަކާއި އެކު ރާއްޖޭގައި ކޯވިޑް-19ގެ ޙާލަތު އިތުރަށް ގޯސްނުވެ ރަނގަޅަށް ދާނަމަ، އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަންނަ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯރޓް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރުތަކަށް ހުޅުވާލަން ނިންމާފައިވާކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް
ADS BY VOICE

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު