ADS BY VOICE

މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅު ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި އިންޑިޔާ އެކަނި އެކަހެރިކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ދެކޮޅު ހަދައިފި

- 1 week ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅު ޚިޔާލުތައް ގެންގުޅޭ ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި އިންޑިޔާ އެކަނި އެކަހެރިކުރުމަކީ ރަނގަޅުކަމެއް ނޫންކަމަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ބުނެފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

އިންޑިޔާގެ ޒީ ނިއުސްއިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ދާދިފަހުން ވާޗުއަލްކޮށް ބޭއްވި އޯއައިސީގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ވަނީ އިސްލާމަފޯބިކް ނުވަތަ އިސްލާމްދީނާއި މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅު ޚިޔާލުތައް ގެންގުޅޭ ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި އިންޑިޔާ އެކަހެރިކުރުމަކީ ރަނގަޅުކަމެއް ނޫންކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އެ ޚަބަރުގައި ބުނި ގޮތުގައި އޯއައިސީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ދިން ބަޔާނުގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ވަނީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ޑިމޮކްރަސީގެ ގޮތުގައި އޮތް އިންޑިޔާގައި 200 މިލިޔަނެއްހާ މުސްލިމުން ދިރިއުޅެމުންދާއިރު، އެގައުމަށް އިސްލާމަފޯބިކް ގައުމެއްގެ ތުހުމަތުކުރުމަކީ ދެކުނު އޭޝިޔާގެ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަމަށް އެޅިގެންދާނެ ބޮޑު ހުރަހެއްކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި އެއީ މުޅިން ރަނގަޅުކަމެއްވެސް ނޫންކަމަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޒީނިއުސްއިން އިތުރަށް ބުނިގޮތުގައި ރާއްޖެއިން ވަނީ މީސް މީޑިޔާގައި ފަތުރަމުންދާ ޚިޔާލުތަކަކީ 1.3 ބިލިޔަން މީހުންގެ ޚިޔާލުކަމަށް ގަބޫލުކޮށްގެން ނުވާނެކަމަށާއި، ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި އިންޑިޔާއިން ގިނަ އަދަދެއްގެ އިސްލާމީ ގައުމުތަކާއި އެކު ބަދަހި ގުޅުންތަކެއް ގާއިމްކޮށްފައިވާ ކަމަށްވެސް ބުނެފައެވެ. އަދި ދެކުނު އޭޝިޔާގެ ހުރިހާ ގައުމުތަކުންވެސް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ގޮވާލިކަމަށްވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ. ނަމަވެސް މިފަދައިން ދިވެހިރާއްޖެއިން ދިން ބަޔާނުގައި ބުނެފައި ނުވާނެކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ވަނީ މައުލޫމާތު ދީފައެވެ.

އޯއައިސީގެ މި ބައްދަލުވުމަށް އިންޑިޔާއިން މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅު ޚިޔާލުތައް ގެންގުޅޭކަމަށް ބުނެ މައްސަލަ ހުށައަޅާފައިވަނީ ޕާކިސްތާނުގެ ފަރާތުންނެވެ.

މި ޚަބަރާއި ގުޅިގެން ވޮއިސްއިން ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ޑިރެކްޓަރ މިއުވާން މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ އިސްލާމަފޯބިއާ އަކީ ސީރިއަސް މައްސަލައެއްކަމަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން އެއްބަސްވާކަމަށާއި، އޯއައިސީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ދިން ބަޔާނުގައި މިކަމާއި ގުޅިގެން ވަކި ގައުމަކަށް ޓާގެޓްކުރުމަކީ ހަގީގީ މައްސަލައަށް ނުބެލުންކަމަށް ބުނެފައިވާނެކަމަށެވެ.

މިއުވާން އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ކަންބޮޑުވާފަދަ ދަރަޖައަކަށް ނަފްރަތާއި ނަސްލީ ތަފާތުކުރުންތައް ދުނިޔެއިން ދެކެފައިވާކަމަށާއި، އަނިޔާވެރިކަމަކީ ސިޔާސީ އަދި އެހެނިހެން އެެޖެންޑާތައް ކުރިއެރުވުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ހަތިޔާރަކަށް ވެފައިވާކަމަށެވެ. އަދި ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ ހިސާބެއްގައިވެސް ހިނގާ މިފަދަ އަމަލުތަކާއި ދިވެހިރާއްޖެއިން އަބަދުވެސް ދެކޮޅަށް އޮންނާނެކަމަށް އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވިއެވެ.

0%

100%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު