ADS BY VOICE

އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހަކީ އީދު ދުވަސްކަމަށް އިއުލާންކޮށްފި

- 1 week ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހަކީ ފިތުރު އީދުކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

މިފަދައިން އިއުލާންކޮށްފައިވަނީ މިރޭ ބޭއްވި ޝައުބާން މަހުގެ ހަނދު ސާބިތުކުރުމުގެ ޖަލްސާއަށްފަހު، އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ.އަހުމަދު ޒާހިރެވެ. މިއާއި އެކު މާދަމާ ވެގެންދާނީ ރަމަޟާން މަހުގެ 30ވަނަ ދުވަހަށެވެ.

-ތަފްސީލް އަންނަނީ-

33%

33%

33%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު