ADS BY VOICE

ކެބްއެމްވީން ރާއްޖޭގެ އެންމެ މަގުބޫލު ޓެކްސީ ޑްރައިވަރު ހޮވަނީ

- 1 month ago 0 - ރިމާހް އިސާ

ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ޓެކްސީ ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ކެބްއެމްވީގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ މަގުބޫލު ޓެކްސީ ޑްރައިވަރު ހޮވުމުގެ މުބާރާތެއް ފަށައިފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

ވޮއިސްއަށް މައުލޫމާތުދެއްވި ކެބްއެމްވީގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ މި މުބާރާތް އެންމެ ފުރަތަމަ ބާއްވަން ގަސްދުކުރީ ހަމައެކަނި އެ ސެންޓަރުގެ ޑްރައިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެންނެވެ. ނަމަވެސް މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެކި ސެންޓަރުތަކުގެ ޑްރައިވަރުން އެދެމުންދާތީ އެ ފުރުސަތު އާންމުކޮށް ހުރިހާ ސެންޓަރެއްގެ ޑްރައިވަރުންނަށް ހުޅުވާލަން ނިންމާފައިވާކަމަށް އޮފިޝަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެގޮތުން މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަކީ އެ ޑްރައިވަރެއްގެ ފޮޓޯއެއް 5 ޖޫންގެ ކުރިން 7413535 އަށް ވައިބަރކުރުމެވެ. މި މުބާރާތުގެ އިތުރު މައުލޫމާތު 9997835 ނަންބަރުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. މި މުބާރާތް ސްޕޮންސަރ ކުރައްވަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުންވެސް މި ނަންބަރަށް ގުޅުމަށް ކެބްެއެމްވީން ވަނީ އެދިފައެވެ.

މި މުބާރާތުގެ އެއްވަނައަށް ދާ ފަރާތަކަށް 2000 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމެއް ލިބޭއިރު، ދެވަނައަށްދާ ފަރާތަށް 500 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމެއް ލިބޭނެއެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު