ADS BY VOICE

ރިޔާސަތުން މެންބަރުން ލައްވާ އެހެން މެންބަރަކު ތަޅުމުން ނެރުމަކީ ކުށެއް: މޫސާ މަނިކު

- 1 month ago 0 - ރިމާހް އިސާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު ތަޅުމުން ނެރުމުގައި އެހެން މަޖިލީސް މެންބަރުގެ އެހީ ރިޔާސަތުން ބޭނުންކުރުމަކީ ކުށެއްކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ރީކޯ މޫސާ މަނިކު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY GOPRIME

އެބޭފުޅާ މިހެން ވިދާޅުވީ މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ.

މޫސާ މަނިކު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ‏މެންބަރެއްގެ ނަން އިއްވުމުން ބޭރަށްނުދާނަމަ މަޖްލިސް މެދުކަނޑާލައި، ސެކިއުރިޓީން ލައްވާ އެ މެންބަރަކު ތަޅުމުން ނެރެވިދާނެކަމަށެވެ. އެއާޚިލާފަށް، ރިޔާސަތުން އެހެން މެންބަރުންނަށް އަންގައިގެން މެންބަރުން އެއްވެސް މެންބަރަކު ތަޅުމުންބޭރުކުރުމަކީ ހުއްދަކަމެއްނޫންކަމަށް އެބޭފުޅާ އަދި ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި އެފަދަ އަމަލެއްކުރުމަކީ ކުށެއްކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި ރޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ޕީޕީއެމްއަށް ނިސްބަތްވާ ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން ނެރުމުގައި އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުން ބައިވެރިވެފައިވަނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަންގަވައިގެން އިދިކޮޅުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

0%

100%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު