ADS BY VOICE

ތިލަފުށީގައި ހަމަނުޖެހުންތަކެއް ހިނގައި، ބިދޭސީންތަކެއް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް!

- 1 month ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ސިނާއީ ރަށެއްކަމަށްވާ ތިލަފުށީގައި ހަމަނުޖެހުންތަކެއް ހިނގުމުގެ ސަބަބުން ބިދޭސީންތަކެއް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

މީޑިޔާތަކަށް މައުލޫމާތުދެމުން ފުލުހުން ބުނީ ތިލަފުށީގައި މިއަދު ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކާއި ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ވަގުތީގޮތުން 133 ބިދޭސީއަކު ގެންދެވުނުކަމަށެވެ. އަދި އޭގެ ތެރެއިން 7 މީހަކު ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު އެހެން އެންމެން ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށްވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ތެރޭގައި ދެ ފުލުހަކަށްވެސް އެކި ވަރުގެ އަނިޔާތައް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. މި ހަމަނުޖެހުންތައް ހިނގަން މެދުވެރިވި ސަބަބެއް މިހާތަނަށް ރަސްމީގޮތުން އެނގިފައެއް ނުވެއެވެ.

ނަމަވެސް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި މީގެ ދުވަސްތަކެއް ކުރިންވެސް ތިލަފުށީގައި ތިބި ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކުންފުންޏެއްގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް ވަނީ މުސާރަ ނުލިބި ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ދަށްވުމުގެ ސަބަބުން އިހުތިޖާޖުތަކެއް ކޮށްފައެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް
ADS BY VOICE

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު