ADS BY PIZZA KITCHEN

ޑރ.މުއިއްޒު މާދަމާ ފުލުހަށް ހާޒިރުކުރަނީ

- 7 months ago 2 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

މިދިޔަ ސަރުކާރުގައި ހައުސިންގ މިނިސްޓަރގެ މަގާމު އަދާކުރެއްވި ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ފުލުހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ވޮއިސްއާއި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓްގައި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރުކަމަށް ވާދަކުރައްވަން ނިންމަވާފައިވާ ޑރ.މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ މާދަމާ ރޭ 20:15 ގައި ފުލުހަށް ހާޒިރުވާން އެބޭފުޅާއަށް ޗިޓް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. 

އެބޭފުޅާ ފުލުހަށް ހާޒިރުވާން އަންގާފައިވަނީ ނޫމަޑިއަށް ބަދަލު ދޭން ޖެހުނު މައްސަލައިގައެވެ. ޑރ.މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ ފުލުހަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށާއި ތަހުގީގަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވާނެކަމަށެވެ.

-ތަފްސީލް އަންނަނީ-

100%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
2 ކޮމެންޓް

ޔާމީން އާއި އެއް ގޮޅިއެއްގަ އޮންނަން ޖެހޭ މީހެއް

އަނެއްކާ ރޭގަނޑު ދަންވަންދެން ތި ކަމެއްގާ މުއިއްޒު ގެން ގުޅެފާ ޝިޔާމަށް ހެދިހެން ތަޅާ ރޯނާ ގަންނަވަން ބާ މުއިއްޒު ވެސް މި ގެންދަނީ ވަރަށް ވެސް ބިރު ބޮޑު މިހާރު ކަންތައް ތައް ދާ ގޮތުން.

ހަބަރު