ADS BY VOICE

ޖޫން 15 އިން ފެށިގެން ލޮކްޑައުނަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ލުއިތަކެއް!

- 3 weeks ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

މި ފެށޭ  ހަފްތާގެ ހޯމަ ދުވަސްކަމުގައިވާ ޖޫން 15ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މާލެ ސިޓީގައި އިއުލާންކޮށްފައިވާ ލޮކްޑައުނަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ލުއިތަކެއް ދޭން ނިންމައިފިއެވެ. 

ADS BY GOPRIME

މިކަން އިއުލާންކޮށްފައިވަނީ މިރޭ އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްެދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން  ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރު އައިމިނަތު ޝައިނާ އަބްދުﷲ އެވެ.

ޝައިނާ ވިދާޅުވީ ޖޫން މަހުގެ 15ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރިން ހުއްދަ ނެގުމަކާއި ނުލައި ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ފަތިހު ފަހަކުން ރޭގަނޑު ދިހައެއް ޖަހަންދެން ބޭރުގައި އުޅުމުގެ ހުއްދަ އޮންނާނެކަމަށެވެ. މިގޮތަށް އުޅޭއިރުގައި ތިން މީހުންނަށްވުރެ ގިނަ މީހުން އެކުގައި ބޭރު ތެރޭގައި ނޫޅުމަށް ވަނީ އިރުޝާދު ދީފައެވެ. 

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި ހުއްދައަކާއި ނުލައި ނުކުމެ އުޅެވޭނެ ވަކި ވަގުތުތަކެއް ކަނޑައަޅާފައިވާ ނަމަވެސް، ބޭރު ތެރޭގައި ހަރަކާތްތެރިވެ ހެދުމަށް ވަކި އުމުރުފުރާތަކަކަށް ވަނީ ވަކި ޚާއްސަ ވަގުތުތަކެއްވެސް ކަނޑައަޅާފައެވެ. އެގޮތުން އުމުރުން ދުވަސްވީ ފަރާތްތަކަށް ބޭރަށް ނުކުމެ ކަސްރަތު ކުރެވޭނެ ޚާއްސަ ގަޑިއެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ފަތިހު ފަހަކުން ހެނދުނު އަށަކަށެވެ. ބޮޑުމީހަކާއި އެކު ކުޑަކުދިންނަށް ނުކުމެވޭނެ ގަޑިއަކަށް ހަވީރު ހަތަރަކާއި ހަޔަކާއި ދެމެދު ހަމަޖައްސާފައިވާއިރު، ކަސްރަތު ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ވަނީ ހަވީރު ހަޔަކާއި ރޭގަނޑު ނުވައަކާއި ދެމެދު ހަމަޖައްސާފައެވެ.

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި މި މުއްދަތުގައި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ހުއްދަ ދޫކުރާ ރީޓެއިލް ހުރިހާ ފިހާރައެއް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ އޮންނާނެއެވެ. މިގޮތުން ވިޔަފާރިކުރަން އަންނަ ފަރާތްތަކަށް ފިހާރަތައް އޮޕަރޭޓް ކުރެވޭނެ ގަޑިއަކީ ހެނދުނު ނުވައަަކުން ރޭގަނޑު ނުވައަކަށެވެ. އަދި ޑެލިވަރީގެ މަސައްކަތް ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ އެގާރަ ޖަހަންދެން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެއެވެ.

މިގޮތަށް ހުޅުވާލާ ފިހާރަތަކުގެ ބޭރުގައި އެއް ފަހަރާ ފިހާރައަށް ވަދެވޭނެ މީހުންގެ އަދަދު އެނގޭނެހެން ހުންނަން ވާނެއެވެ.

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި ޖޫންމަހުގެ 15ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މާލޭ ސަރަހައްދުގެ ރެސްޓޯރެންޓްތަކާއި ކެފޭތައްވެސް ޑެލިވަރީ އަދި ޓޭކްއަވޭއަށް ހުޅުވާލެވޭނެއެވެ. ޕިކަޕް، ޓެކްސީ އަދި އާންމު ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމް ޚާއްސަ މިންގަނޑުތަކެއްގެ ތެރެއިން ހުޅުވާލާއިރު، ޕާކްތައްވެސް ހުޅުވާލަން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. 

ޝައިނާވަނީ މި ފަސޭހަތަކާއި އެކުގައިވެސް އަތުގެ ސާފުތާހިރުކަމަށާއި އިޖްތިމާއީ ގައިދުރުކަން ތަންފީޒުކުރުމަށް ސަމާލުކަންދީ، މާސްކް އެޅުމަށް އިރުޝާދު ދެއްވާފައެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު