ADS BY PIZZA KITCHEN

އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހަށް އާ ހަތަރު ވަގުތީ މެންބަރަކު ހޮވައިފި

- 7 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

އދ.ގެ އެންމެ މުހިންމު ނިންމުންތައް ނިންމާ ގުނަވަން ކަމުގައިވާ ސަލާމަތީ މަޖިލީހަށް އާ ހަތަރު ވަގުތީ މެންބަރު ގައުމު ހޮވައިފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

އެމެރިކާގެ ނިއުޔޯކްގައި ހުންނަ އދ.ގެ މައި އިދާރާގައި މިއަދު ކުރިއަށްދިޔަ މި ސިއްރު ވޯޓުގައި ހަތް ގައުމަކުން ވަނީ އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ދާއިމީ ނޫން މެންބަރު ގައުމުގެ ފަސް ގޮނޑިއަކަށް ވާދަކޮށްފައެވެ. އެ ގައުމުތަކަކީ:

އެފްރިކާ (އެއް ގޮނޑި): ޖިބޫޓީ އަދި ކެންޔާ

ހުޅަނގު ޔޫރަޕް އަދި އެހެނިހެން (ދެ ގޮނޑި): އަޔަލޭންޑް، ނޯވޭ އަދި ކެނެޑާ

އޭޝިޔާ ޕެސިފިކް (އެއް ގޮނޑި): އިންޑިޔާ

ކެރީބިއަން އަދި ދެކުނު އެމެރިކާ (އެއް ގޮނޑި): މެކްސިކޯ

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި މިއަދުގެ އިންތިޚާބުގައި އެފްެރިކާގެ ގޮނޑިއަށް ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ގޮނޑިތަކަށް ރަސްމީ ގޮތުން މެންބަރުން ހޮވުނުކަން ވަނީ ކަށަވަރުކުރެވިފައެވެ. މިގޮތުން 2021-2022 ގެ އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ދާއިމީ ނޫން މެންބަރު ގައުމުތައް ގޮތުގައި ހޮވުނުކަން މިހާތަނަށް ޔަގީންވެފައިވަނީ އަޔަލޭންޑް، ނޯވޭ، އިންޑިޔާ އަދި މެކްސިކޯއެވެ.

އެފްރިކާ ބައްރުގެ ގޮނޑިއަށް ވާދަކުރި ދެގައުމުގެ ތެރެއިން ކެންޔާއަށް ލިބުނީ 113 ވޯޓެވެ. އަދި ޖިބޫޓީއަށް ލިބުނީ 78 ވޯޓެވެ. ނަމަވެސް އުސޫލު އޮންނަގޮތުން ވޯޓުގައި ބައިވެެރިވި ގައުމުތަކުގެ 2/3 ބައި ކެންޔާ އަދި ޖިބޫޓީއަށްވެސް ނުލިބުމުން މާދަމާ އަނެއްކާވެސް ވޯޓުލުމުގެ ދެވަނަ ބުރަކަށް ދާންވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ޚާރިޖީ މުފައްކިރުން ލަފާކުރައްވާ ގޮތުގައި މި ހާލަތުގައި މި ގޮނޑި ޖިބޫޓީއަށް ލިބުމަކީ ނާދިރު ކަމެކެވެ.

އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހަކީ އދ.ގެ އެންމެ މުހިންމު ގުނަވަނަށްވުމުން، ދާއިމީ ނޫންކޮށް ހޮވުނު މެންބަރު ގައުމުތަކަށްވެސް ބައިނަލްއަގްވާމީ މުހިންމު ކަންކަމުގައި ގާތުން ޝުއޫރު ފާޅުކޮށް ރައުޔުއަށް އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެއެވެ. ނަމަވެސް އެ މަޖިލީހުގެ އުސޫލު އޮންނަގޮތުން ދާއިމީ ފަސް ގައުމަށް މައްސަލަތައް ވީޓޯ ކުރުމުގެ ބާރު ލިބިގެންދާނެއެވެ.

މީގެ ކުރިން 2018 ވަނަ އަހަރުގައި ދިވެހިރާއްޖެއިންވެސް ވަނީ އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ދާއިމީ ނޫން މެންބަރު ގައުމެއްގެ ގޮނޑިއަށް ވާދަކޮށް ބޮޑު ތަފާތަކުން އިންޑޮނީޝިޔާގެ އަތުން ބަލިވެފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު