ADS BY VOICE

ބަލިން ރަނގަޅުވާ މީހުން ރަށްރަށަށް ގޮސް ކަރަންޓީން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ: މަބްރޫކް

- 2 weeks ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ކޮވިޑް-19 ބަލިން ރަނގަޅުވުމަށްފަހު އަނބުރާ ރަށްރަށަށް ދާ ފަރާތްތަކުން ކަރަންޓީން ވާން ނުޖެހޭނެކަމަށް ނޭޝަނަލް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރުގެ ތަރުޖަމާނު މުހައްމަދު މަބްރޫކް އަޒީޒް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. 

ADS BY ORCHID

އެބޭފުޅާ މިހެން ވިދާޅުވީ ވޮއިސްގެ ފަރާތުން ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ.

މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ މާލޭ ސަރަަހައްދުގައި ހުއްޓާ ބަލި ޖެހުމަށްފަހު ރަނގަޅުވެ މީހުން ރަށްރަށަށް ދިއުމުން އަނެއްކާ ގެތަކުގައި ހޯމް ކަރަންޓީން ވާން ނުޖެހޭނެކަމަށެވެ. މިފަދައިން ނިންމާފައިވަނީ ޓެގް ޓީމްގެ ލަފާގެ ދަށުންކަމަށް އެބޭފުޅާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ހަދާފައިވާ ޑޭޝްބޯޑުގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ރޭ 21:37 އާއި ހަމައަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ވަނީ 2203 މީހުންނަށް އެ ބަލި ޖެހިފައެވެ. މި ބައްޔާއި ގުޅިގެން މިވަގުތު 390 މީހުންނަށް ފަރުވާދެމުން ދާއިރު، 1803 މީހުން ވަނީ ބަލިން ރަނގަޅު ވެފައެވެ. 

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު