ADS BY PIZZA KITCHEN

ޕްރިޒަން ކްލަބްގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އެންމެ މަގްބޫލު ކުޅުންތެރިޔަކަށް މުޙައްމަދު އައިމަން

- 1 year ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ޕްރިޒަން ކްލަބްއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި "މޯސްޓް ޕޮޕިއުލަރ ޕްލޭޔަރ 2019" ކޮމްޕެޓިޝަން އިން އެންމެ މަގްބޫލު ކުޅުންތެރިއަކަށް މުޙައްމަދު އައިމަން ހޮވިއްޖެއެވެ.

ADS BY OOREDOO

"މޯސްޓް ޕޮޕިއުލަރ ޕްލޭޔަރ 2019" ކޮމްޕެޓިޝަނަކީ ޕްރިޒަން ކްލަބްގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖް މެދުވެރިކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މުބާރާތެކެވެ.

މި މުބާރާތް ކުރިއަށްދާނީ ނޮކްއައުޓް ސިސްޓަމަށް، ކުޅުންތެރިން ވާދަކުރާ ޕްރިޒަން ކްލަބްގެ ޕޯސްޓްތަކަށް ވޯޓްގެ ގޮތުގައި މީހުން ރިއެކްޓްކުރާ މިންވަރުންނެވެ. 16 ކުޅުންތެރިން ހަތަރު ގްރޫޕަކަށް ބަހާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި މުބާރާތުގެ ކޮންމެ ރައުންޑެއްގައި، ކޮންމެ ގްރޫޕެއްގެ ހަތަރު ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ދެ ކުޅުންތެރިން ވާދަކޮށް، އެންމެ ގިނަ ރިއެކްޝަން ލިބޭ ކުޅުންތެރިޔާ ދެން އޮތް ރައުންޑަށް ދަތުރުކުރިއެވެ. އަދި އެންމެ ފަހު ރައުންޑްގައި އެންމެ ގިނަ ރިއެކްޝަން ލިބުނު ކުޅުންތެރިޔާއަކީ މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރި ކުޅުންތެރިޔާއެވެ. އެގޮތުން ފައިނަލްގައި ވާދަކޮށްފައިވަނީ މުޙައްމަދު އައިމަން އާއި ޖައިލަމް ޖަމީލެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިކޮށްފައިވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރު ޕްރިޒަން ކްލަބުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން އެންމެ ފާހަގަ ކޮށްލެވުނު 16 ކުޅުންތެރިންނެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ޕްރިޒަން ކްލަބުން ކުރި ޕޯސްޓްތަކަށް ޖުމްލަ 78،423 ވޯޓް ލިބިފައިވެއެވެ. އައިމަން ޖައިލަމްގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދާފައިވަނީ 3370 ވޯޓުންނެވެ. ޖައިލަމް އަށް ލިބިފައިވަނީ 3313 ވޯޓެވެ.

100%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު