ADS BY VOICE

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން މާލެ ސިޓީގައި ބަލާފާސްކުރުމުގެ ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނެއް!

- 1 month ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން މާލެ ސިޓީގައި ބަލާފާސްކުރުމުގެ ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

މި އޮޕަރޭޝަނާއި ގުޅޭގޮތުން ފުލުހުން ބުނިގޮތުގައި މިއީ ފުލުހުން، އޭސީސީ، އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަން އަދި މީރާއިން ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ އޮޕަރޭޝަނެކެވެ. މި އޮޕަރޭޝަންގެ ދަށުން މާލެ އަދި ހުޅުމާލޭގެ ތަންތަން ބަލާފާސްކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށްދާނެއެވެ.


-ތަފްސީލް އަންނަނީ-

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު