ADS BY PIZZA KITCHEN

ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރަމުންދާ ބ.ބޮޑުފިނޮޅުގައި ދިވެހިންތަކެއް ރަހީނުކޮށްފި

- 6 months ago 1 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރަމުންދާ ބ.ބޮޑުފިނޮޅުގައި ދިވެހިންތަކެއް ރަހީނުކޮށްފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މިރަށުގައި ބިދޭސީންތަކެއްވެގެން ދިވެހިން ރަހީނުކޮށްފައިވަނީ މުސާރަ ނުދޭ މައްސަލައިގައެވެ. އެފަރާތްތަކަށް މުސާރަ ނުދޭތާ މަސްތަކެއް ވެފައިވާ ކަމަށް ބައެއް މީޑިޔާތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ.

މި މައްސަލަ ހައްލުކޮށް، ރަހީނުކޮށްފައި ތިބި މީހުން ސަލާމަތްކުރަން ފުލުހުން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. ނަމަވެސް އެރަށާއި ކައިރިއަށް ފުލުހުން ތިބި ދޯނި ދިއުމުން ބިދޭސީން ވަނީ ފުލުހުންނާއި ދިމާލަށް ގާ އުކާ ހަދާފައެވެ. މިކަމުގައި ބައެއް މީހުންނަށް އަނިޔާވެފައިވާކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

އަދާހަމަ: ފުލުހުން މައުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި މި ރަށުގައި 200 އެއްހާ ބިދޭސީންނާއި 15 ދިވެހިން އެބަތިއްބެވެ. މި އޮޕަރޭޝަންގައި އެ ސަރަހައްދުގެ އެކިއެކި ރަށްރަށުގެ ފުލުހުން ދަނީ ބައިވެރިވަމުންނެވެ.

100%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
1 ކޮމެންޓް

ހެލޯ އިއްޒަތްތެރި މަޖިލިސް! އަވަހާރަފުގަތޯ؟ ހިއުމަން ޓްރެފިކް ކޮށްގެން މިއުޅެނީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރެއް ކަމަށް ރައްޔިތުން ދެކުނަސް އޯކޭތޯ؟ ހީ އިޒް ޕޮލިޓިކަލީ ވެރީ ޕަވަރފުލް، ރައިޓް؟

ހަބަރު