ADS BY VOICE

ދިވެހިރާއްޖެއާއި ޗައިނާގެ ގުޅުންތައް ބިނާވެފައިވަނީ ހަމަހަމަކަމާއި އިސްތިގްލާލަށް އިހުތިރާމްކުރުމަށް: ސަފީރު

- 3 weeks ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ދިވެހިރާއްޖެއާއި ޗައިނާއާއި ދެމެދުގައި އުފެދިފައިވާ ގުޅުންތައް ބިނާވެގެންވަނީ ދެގައުމުގެ މެދުގައި ހަމަހަމަކަން ބާއްވާ، އިސްތިގްލާލަށް އިހުތިރާމްކުރުމަށް ކަމަށް ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ސަފީރު ޝާންގ ލިޝޮންގ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY ORCHID

އެބޭފުޅާ މިހެން ވިދާޅުވީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޑިމޮކްރަސީގެ ހާލަތު ގޯސްވަމުންދާކަމަށް ބުނެ، ޕާކިސްތާނުގެ އަރަބް ނިއުސް ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިއުކުރި ލިޔުމަކާއި ގުޅިގެން އެމްޑީޕީ އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ލިޔުއްވި ހުޅުވާލެވިފައިވާ ސިޓީގެ ވާހަކަތަކަށް ރައްދުދެއްވަމުންނެވެ.

މި ސިޓީގައި ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިގޮތުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތްޕުޅުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްތިގްލާލް ޗައިނާގެ ވެރިކަން ކުރާ ކޮމިއުނިސްޓް ޕާޓީއަށް ވިއްކަވާލެއްވިއެވެ. އެގޮތުން ޗައިނާ ސަރުކާރުން ހިންގާ ކުންފުނިތަކަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ 12 ރަށް ވިއްކަވާލައްވާ، އަނބުރާ ނުދެއްކޭނެ ވަރަށް ގައުމު ދަރަނިވެރި ކުރުވިކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ވާހަކަތަކަށް ރައްދުދެއްވަމުން ސަފީރު ޝާންގ ކުރެއްވި ސިލްސިލާ ޓްވީޓްތަކެއްގައި ވިދާޅުވީ، ޗައިނާއާއި ގުޅުވައިގެން ރައީސް ނަޝީދު ދައްކަވާފައިވަނީ ހަގީގަތާއި ޚިލާފް ވާހަކަތަކެއް ކަމަށެވެ. އަދި އާދައިގެ މައުލޫމާތުތަކެއް ދެނެގަންނަންވެސް ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީގެ ލީޑަރަށް ވަގުތު ނުލިބޭތީ ހިތާމަކުރައްވާކަމަށް ސަފީރު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި 12 ރަށް ޗައިނާގެ ކުންފުނިތަކުގައި ނޯންނާނެކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެބޭފުޅާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ދެގައުމުގެ ދެމެދުގައިވާ ގުޅުންތައް ބިނާވެފައިވަނީ ހަމަހަމަކަމާއި، އިސްތިގްލާލަށް އިހުތިރާމްކުރުމާއި އަދި ދޭދޭ ފައިދާގެ މައްޗަށް ކަމަށެވެ. އަދި ޒިންމާދާރު ބޮޑު ގައުމެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން، ޖީ20ގެ ދަރަނި ދެއްކުން ފަސްކުރުމުގެ އުސޫލަށް ދިވެހިރާއްޖެއާއި މެދު ޗައިނާއިން އަމަލުކުރަމުންދާ ކަމަށްވެސް ސަފީރު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު