ADS BY VOICE

އަންނަ މަހު ގެސްޓްހައުސްތަކަށް ފަތުރުވެރިން އައުމަށް ހުއްދަ ނުދޭން ނިންމައިފި

- 1 week ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ހުޅުވާފައިވާ ގެސްޓްހައުސްތަކަށް އޮގަސްޓް މަހުގެ ތެރޭގައި ފަތުރުވެރިން އައުމުގެ ހުއްދަ ނުދޭން ނިންމައިފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

މިކަން ހާމަކުރައްވާފައިވަނީ ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ އަމީނެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީގެ ހިތަދޫ، ޏ.ފުވައްމުލަކު އަދި ހއ.އިހަވަންދޫގައި ގާއިމްކުރެވުނު ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާދޭ ފެސިލިޓީތައް އިފްތިތާހުކުރުމަށް މިރޭ އޮތް ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ އަމީން ވިދާޅުވީ މިމަހުގެ ތެރޭގައި ގެސްޓް ހައުސްތައް ހުޅުވާނުލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެތަންތަން ފަތުރުވެރިކަމަށް ހުޅުވާލެވޭނެކަމަށް ބެލެވެނީ އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގައިކަމަށް އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަމީން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ގެސްޓްހައުސްތައް ހުޅުވާނެ ވަކި ތާރީޚެއް ފަހުން އިއުލާންކުރާނެއެވެ. އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ގެސްޓްހައުސްތައް ކުރިން ކަނޑައެޅި ތާރީޚްގައި ނުހުޅުވަން ނިންމީ، ބަލީގެ ހާލަތު އޮތްގޮތަށް ބެލުމަށް ފަހުގައެވެ.

ބެލެވޭ ގޮތުގައި މި ނިންމުމާއި ގުޅިގެން ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރީގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ގިނަ ގެއްލުންތަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނެއެވެ. 

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު