ޕީޕީއެމް

ޕީޕީއެމް ގެ ރައީސް ކަމަށް ޔާމީން އިންތިހާބު ވެވަޑައިގެންފި

މިހާރު ދަރުބާރުގޭގައި ކުރިއަށްދާ ޕީޕީއެމް ގެ ކޮންގްރެސްގައި ޕީޕީއެމް ގެ ރައީސް ކަމަށް ޕާޓީގެ މުސްތަޝާރު އަބްދުﷲ ޔަމީން އަބްދުﷲ ޤައްޔޫމް ކޮންގްރެސް ގެ އިއްތިފާޤުން އިންތިހާބު ވެއްޖެއެވެ.މި ކޮންގްރެސްގައި ކުރިއަށް ނައިބް ރައީސުންނާއި ކައުންސިލް އިންތިހާބު ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަ ޖެހިފައެވެ.ޕީޕީއެމް ގެ ނައި...

0 1 year ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU