ޕީޕީއެމްއިން ލޯޔަލްޓީ ކާޑެއް ތަޢާރަފްކޮށްފި

ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން އެ ޕާޓީގެ މެންބަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް ލޯޔަލްޓީ ކާޑެއް ތަޢާރަފްކޮށްފިއެވެ.މިކާޑު ތަޢާރަފްކުރީ މިއަދު އެޕާޓީ އިން ބޭއްވި ޚާއްސަ ޙަފްލާއެއްގައެވެ.މިކާޑަކީ މިހާތަނަށް އެއްވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން ތަޢާރަފްކޮށްފައިނުވާ ކާޑެކެވެ. ޕީޕީއެމް އިން މިއަދު ނެރުނު މިކާޑު އެންމެ ފ...

0 1 week ago