ޕީޕީއެމް

މޯލްޑިވިއަންއިން ދިވެހިން ރާއްޖެގެނައުން، މިއީ ވަކި އާއިލާއެއް ގެންނަންވެގެން ކުރާކަމެއް: އަބްދުއްރަހީމް

ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަންއިން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ތިބި ދިވެހިން ގެންނަން ކުރާ މަސައްކަތަކީ ވަކި އާއިލާއެއް ގެންނަންވެގެންކަމަށް ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުރަހީމް އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.މިރޭ ޕީޕީއެމް އޮފީހުގައި ކުރިއަށް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އަބްދުރަހީމް ވިދާޅުވިގޮތުގައި މޯލްޑިވި...

2 1 month ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU