ADS BY VOICE

އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ޕީޕީއީ ހަދިޔާކޮށްފި

- 6 days ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ޕާސަނަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އިކުއިޕްމެންޓް ނުވަތަ ޕީޕީއީ ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

ސްރީލަންކާގެ ވެރިރަށް ކޮޅުނބުގައި ހުންނަ އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ހައިކޮމިޝަންގައި އޮތް ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި ތަކެތި ދިވެހިރާއްޖެއާއި ރަސްމީގޮތުން ހަވާލުކޮށްދެއްވީ އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ޑޭވިޑް ހޮލީ އަދި ޑިފެންސް އެޑްވައިޒަރ ގްރޫޕް ކެޕްޓަން ޝޯން އަންވިންއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރާތުން މިތަކެއްޗާއި ހަވާލުވެ ވަޑައިގެންނެވީ ސްރީލަންކާގައި ހުންނަވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަފީރު އުމަރު އަބްދުއްރައްޒާގު އަދި ޑިފެންސް އެޑްވައިޒަރ ލެފްޓިނެންޓް ކާނަލް އިސްމާއިލް ނަސީރެވެ.

އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކުރެވުނު ޕީޕީއީގެ ޖުމްލަ އަގު 120،000 އެމެރިކާ ޑޮލަރަށް އަރާކަމަށް އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ހައިކޮމިޝަނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ސްރީލަންކާގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައިވާ އަންސެލްއިން އުފައްދާފައިވާ 12،000 އޯވަރއޯލްއާއި 200،000 އަންގިއެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ސަފީރު ޑޭވިޑް ހޮލީ ވިދާޅުވީ ދިވެހިރާއްޖެއަކީ އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ޒަމާންވީ ރަހުމަތްތެރިއެއް ކަމަށާއި، އެގޮތުން ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދިމާވާ ދަތިތަކުގައި އެހީވުމަށްވެސް އޮސްޓްރޭލިޔާއިން ދެމިއޮންނާނެކަމަށެވެ. އަދި އެ ބައްޔާއި ގުޅިގެން ފްރަންޓްލައިންގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް މިފަދަ އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދެވޭތީ ޝުކުރު އަދާކުރައްވާ ކަމަށްވެސް އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވިއެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު