ADS BY VOICE

އިދިކޮޅުގެ މިރޭގެ މުޒާހަރާ ހޫނުވެ، ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ޖަހައިފި

- 1 week ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

އިދިކޮޅު ޕްރޮގްރެސިވް-ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަނުގެ ފަރާތުން މިރޭ މާލޭގެ މަގުމަތީގައި ކުރި މުޒާހަރާ ރޫޅާލުމަށް ފުލުހުން ޕެޕަރ ސްޕްރޭގެ ބޭނުންކޮށްފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

މަޖީދީމަގާއި ޗާންދަނީ މަގުގެ ހަތަރު އަނގޮޅި ކަންމަތިން ފެށުނު މި މުޒާހަރާގައި މިރޭ ވަނީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަރާތްތަކުން ބައިވެރިވެފައެވެ. މި މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ވަނީ މާލޭގެ އެކިއެކި މަގުތައްމަތީން، ޝުއޫރު ފާޅުކުރަމުން ހިނގާފައެވެ.

އެގޮތުން މި މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ވަނީ މި ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔައި، ޖަލުހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންކުރުމަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ.

މި މުޒާހަރާ ރޫޅާލުމުގެ ތެރޭގައި ފުލުހުން ވަނީ ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ބޭނުންކޮށްފައެވެ. ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ބޭނުންކުރުމުގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ސައީދު އަނިޔާވެވަޑައިގަތުމުން ދަނީ އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުންނެވެ.

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި މިރޭގެ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން ވަނީ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވަނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

ފޮޓޯ: ވަގުތު

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު