އެެޗްއީއޯސީގެ ޚާއްސަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް މިއަދު ހަވީރު ބާއްވަނީ

- 1 month ago 1 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ހެލްތު އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރުގެ ފަރާތުން މިއަދު ހަވީރު ޚާއްސަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

މި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮވިޑް-19އާއި ގުޅިގެން މާލޭ ސިޓީގައި އިތުރަށް އެޅުމަށް ނިންމާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ހާމަކުރާނެއެވެ.  

މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާނީ އެޗްއީއޯސީގެ ތަރުޖަމާނު ޑރ.ފާތިމަތު ނަޒްލާ ރަފީގް އަދި އެޗްޕީއޭގެ އޮފިޝަލެއްކަމަށްވާ އިބްރާހިމް ނިޝާނެވެ. 

މި ހަފްތާގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން މި ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ އަދަދު ދަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވަމުންނެވެ. 

0%

0%

0%

ADS BY COVID HUTTUVAANEE AHAREN CAMPAIGN
1 ކޮމެންޓް

ކޮމަން ކޯލްޑް އަށް ޢަރަބި ބަހުން ކިޔަނީ ކީކޭތޯ؟

ހަބަރު