ADS BY NO PLASTIC MALDIVES

28 ބިދޭސީ ނަރުހަކަށް ދެމަސް ދުވަހުގެ މުސާރަ އަދިވެސް ނުލިބޭ!

- 1 month ago 0 - ރިމާހް

ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ 28 ބިދޭސީ ނަރުހުންނަށް ޖޫން އަދި ޖުލައި މަހުގެ މުސާރަ ނުލިބޭކަމަށް ބުނެފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

މިފަދައިން ބުނެފައިވަނީ ސިއްހީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ހައްގުގައި ވަކާލާތުކުރާ ޖަމްއިއްޔާއެއްކަމަށްވާ މޯލްޑިވްސް ހެލްތު ޕްރޮފެޝަނަލްސް ޔޫނިއަނުންނެވެ.

އެ ޔޫނިއަނުން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ ‏ބިދޭސީ 28 ނަރުހަކަށް، ޖޫން އަދި ޖުލައި މަހުގެ އަސާސީ މުސާރަ ހަމަޖެހިފައި ނުވުމުން އެކަމާއި މެދު ކަންބޮޑުވާކަމެކެވެ. އަދި ވީ އެންމެ އަވަސް، ފުރުސަތެއްގައި، މިފަރާތްތަކުގެ މުސާރަ ހަމަޖެއްސުމަށް ގޮވާލާކަމަށްވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އޮންލައިން ނޫސް "މިހާރު"އަށް މައުލޫމާތުދެމުން ހެލްތު ޕްރޮފެޝަނަލްސް ޔޫނިއަންގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ އެ ނަރުހުންނަށް މުސާރަ ލިބުން ލަސްވެފައިވަނީ ސިސްޓަމްގެ ތެރެއިން ލަސްތަކެއް އައިސްގެންކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވެއެވެ. އެގޮތުން އެމީހުންގެ މުސާރަ ބޭންކްގައި ހުރިކަމަށް ބުނެފައިވާކަމަށްވެސް އޮފިޝަލް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ނަމަވެސް އެއްވެސް ސަބަބަކާއި ގުޅިގެން މުސާރަ މިހާ ލަސްވުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށް އޮފިޝަލް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މި ނަރުހުންނަކީ މިހާރު ކޮވިޑް-19 ފެސިލިޓީ އެއްގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކެކެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COVID HUTTUVAANEE AHAREN CAMPAIGN
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު