ADS BY PIZZA KITCHEN

ޖިންސީ ގޯނާކުރި ބިދޭސީ މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި

- 6 months ago 0 - ރިމާހް

މާލޭގެ ފާމަސީއެއްގެ ތެރޭގައި އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ބިދޭސީ ފާމަސިސްޓެއް ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

މީޑިޔާތަކަށް މައުލޫމާތުދެމުން ފުލުހުން ބުނީ މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން 50 އަހަރުގެ ބިދޭސީ ފިރިހެނަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާގެ ބަންދާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް މިއަދު ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުން، ހޯމް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ތަނެއްގައި ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް 10 ދުވަހުގެ މުއްދަތު ދީފައިވާކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި މައްސަލަ ފުލުހުން ދަނީ އިތުރަށް ތަހުގީގުކުރަމުންނެވެ.

ވޮއިސްއަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މި މައްސަލައިގައި ހިމެނެނީ އިންޑިޔާއަށް ނިސްބަތްވާ ފާމަސިސްޓެކެވެ. އެގޮތުން އެ ފާމަސިސްޓް ވަނީ އެ ފިހާރައަށް ބޭސް ގަތުމަށް ދިޔަ އަންހެން މީހާގެ ގައިގައި އަތްލާފައެވެ. އަދި އަތްލުމަށްފަހު ސޮރީއޭވެސް ބުނެފައިވާކަމަށްވެއެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު