ADS BY VOICE EURO COVERAGE

ކުޅުދުއްފުށީ އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ ބަލިމީހަކު ނިޔާވެއްޖެ

- 9 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ހާލުދެރަވުމުގެ ސަބަބުން ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ ބަލިމީހަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

ADS BY SIM SIM MOBILE

"ކުޅުދުއްފުށި އޮންލައިން" އިން ރިޕޯޓްކުރާ ގޮތުގައި ރޭ ނިޔާވެފައިވަނީ 58 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ.

މި މީހާއަކީ މާލެއިން ހއ.ކެލާއަށް ދިއުމަށްފަހު އެރަށުގައި ހޯމް އައިސޮލޭޝަންގައި ހުރި މީހެކެވެ. އެމީހާގެ ބަލިހާލަތު ގޯސްވެގެން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައެވެ. މިއީ ދިގުމުއްދަތަކަށް ބޭސްފަރުވާ ކުރަމުންދިޔަ މީހެއްކަން ވަނީ އެނގިފައެވެ.

އޭނާގެ ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައްތައް މިއަދު ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. 

ފޮޓޯ: ކުޅުދުއްފުށީ އޮންލައިން

0%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު