ADS BY VOICE

ގއ.މާމެންދޫގައި މަގުމަތިވެފައިވާ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު ބަލައިދޭނެ މީހަކު ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި

- 4 days ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ގއ.މާމެންދޫގައި މަގުމަތިވެފައިވާ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު ބަލައިދޭނެ މީހަކު ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ގއ.މާމެންދޫ ރަށު ކައުންސިލުން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އެރަށުގައި މަގުމަތިވެފައިވާ އުމުރުން 80 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު ބަލައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެކަން ކޮށްދޭން އެދޭ ފަރާތްތަކުން މިމަހުގެ 15ވާ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް ކައުންސިލް އިދާރާއަށް އައިސް މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ.

ރާއްޖޭގެ އޮންލައިން ނޫހެއްކަމަށްވާ "ސަން"އިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ދުވަސްވީ އެ މީހާ މީގެކުރިން ބަލަހައްޓަމުން ދިޔައީ އޭނާ ކުރިން ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅުނު އަންހެން މީހާގެ ދަރިއެއް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މީގެ ފަސް ދުވަސް ކުރިން އެ ގެއިން އޭނާ ވަނީ ބޭރުކޮށްލާފައެވެ.

އެގޮތުން ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް ކަމަށް ބުނެ ފުރޮޅުލީ ގޮނޑިއަކަށް ލައި މަގުމައްޗަށް ވަނީ ދޫކޮށްލާފައެވެ. އެހެންވުމުން އެރަށުގެ ބަޔަކު ވަނީ އޭނާ ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފައެވެ

އެމީހާއަށް ދޭންވާ ފަރުވާ ދިނުމަށްފަހު މިހާރު އޭނާ ބަލަހައްޓަމުން ދަނީ ރަށު ކައުންސިލުންނެވެ. ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ދުވަސްވީ މީހާ މިވަގުތު ހުރީ އެ ރަށު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ޗޭންޖިން ރޫމެއްގައެވެ.

މަގުމަތިވެފައިވާ މީހާގެ ދަރިއެއް ނެތް ނަމަވެސް އޭނާގެ އާއިލީ ތިން ވާރިސުން އެ ރަށުގައި ދިރިއުޅޭކަމަށް "ސަން" އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

100%

0%

0%

ADS BY COVID HUTTUVAANEE AHAREN CAMPAIGN
0 ކޮމެންޓް
ADS BY TECHSOL

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު