ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ސޮސިއެދާދް ވަރުގަދަ ރެއާލް މެޑްރިޑް ހިފަހައްޓާލައިފި

- 10 months ago 0 - އަމީން

މި ސީޒަނުގެ ލީގުގައި ރެއާލް މެޑްރިޑް ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗް އެއްވަރުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY OOREDOO

ރެއާލް ސޮސިއެދާދް އެޓީމުގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ރެއާލް މެޑްރިޑް ހިފަހައްޓާލި މެޗް ނިމުނީ އެއްވެސް ޓީމަކަށް ގޯލެއް ނުޖެހި 0-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ގިނަ ވަގުތު މެޗް ޑޮމިނޭޓް ކުރި ނަމަވެސް ރެއާލް މެޑްރިޑަށް މި މެޗުގައި އެދެވޭ ހަމަލާތަކެއް އުފެއްދިފައެއް ނުވެއެވެ. އެއާ ހިލާފަށް ސޮސިއެދާދް ވަނީ ނުރައްކާތެރި ހަމަލާތަކެއް އުފައްދާ އެކި ފަހަރު މަތިން ރެއާލް ޕްރެޝަރަށް ވައްޓާލާފައެވެ.

އަނިޔާގެ ސަބަބުން ހަޒާޑްއާއި ނުލާ ރެއާލް ފެނިގެންދިޔައިރު ސޮސިއެދާދް ޓީމުން މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކުރީގެ ތަރި ޑޭވިޑް ސިލްވާ ފެނިގެންދިޔައެވެ.

ފަހުގެ ތާރީހުގައި ރެއާލް ހޯދި ކާމިޔާބުތަކުގެ މުގުލުގައި ހުރި ބޭލް އޭނާގެ ކުރީގެ ކްލަބް ޓޮޓެންހަމްއަށް ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ބަދަލުވެފައިވާއިރު އޭނާ ނެތްތަން ފޫބައްދަން ތިބި ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ ވިންސިއަސް ޖޫނިއަރ އަދި ރޮޑްރިގޯގެ ފަރާތުން އެކަށީގެންވާ ކުޅުމެއް ނުފެންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ބާސެލޯނާއަށް ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވާ މިދުވަސްކޮޅުގެ ފައިދާނަގާ ލީގުގެ ކުރީ ކޮޅު ރެއާލް ވަރުގަދަ ލީޑެއް ދަމަހައްޓާނެކަމަށް ފުޓްބޯޅައަށް ލޯބިކުރާ ގިނަބަޔަކު ދެކެއެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް
ADS BY OOREDOO

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު