ADS BY VATHIYARA

ޔުއެފާ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑް ލެވަންޑޯސްކީ އަށް

- 4 weeks ago 0 - އަމީން

ޔުއެފާ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑް ބަޔާން މިއުނިކްގެ ފޯވަޑް ރޮބާޓް ލެވަންޑޯސްކީ ހާސިލްކޮށްފިއެވެ.

ADS BY MUSCMV

އުމުރުން 32 އަހަރުގެ ލެވަންޑޯސްކީ މި އެވޯޑް ހާސިލްކޮށްފައިވަނީ އޭނާއާއި އެއް ކްލަބަކަށް ކުޅެމުން އަންނަ ނުޔާ، އަދި މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ޑިބްރޫނޯގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައިގެންނެވެ.

ނިމިދިޔަ ސީޒަނުގައި ލެވަންޑޯސްކީ ވަނީ 47 މެޗުން 55 ގޯލު ޖަހާ ބަޔާން މިއުނިކްއަށް ޖަރުމަން ލީގް، ޗެންޕިއަންސް ލީގް، އަދި ޖަރުމަން ކަޕް ކާމިޔާބު ކޮށްދިނުމުގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކޮށްފައެވެ.

2019/20 ގެ ސީޒަނުގައި ލެވަންޑޯސްކީ ވަނީ އޭނާއާއި އެންމެ ކައިރިން ވާދަކުރި ކުޅުންތެރިޔާއަށް ވުރެ އިތުރަށް 16 ގޯލް ޖަހާފައެވެ.

މިދިޔަ ސީޒަނުގެ އަންހެން ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމް ޗެލްސީގެ ފޯވަޑް ޕާނިލް ހަރޑާ ހާސިލްކުރިއިރު ޗޯކް އޮފް ދަ އިޔާގެ މަގާމް ލިބުނީ ހަވަނަ ފަހަރަށް ބަޔާން މިއުނިކަށް ޗެންޕިއަންސް ލީގް ކާމިޔާބު ކޮށްދިން ހާންސީ ފްލިކްއަށެވެ.

ފްލިކްގެ އިތުރުން މި އެވޯޑަށް ދެން ވާދަކުރީ ލިވަޕޫލްގެ މެނޭޖަރ ކްލޮޕް އަދި ލެއިޕްޒިގްގެ ކޯޗް ނާޖެލްސްމަން އެވެ.

އަހަރުގެ މޮޅު ގޯލް ކީޕަރުކަން ނުޔާއަށް ލިބުނު އިރު އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ޑިފެންޑަރުގެ މަގާމް ލިބުނީ ކިމިޗް އަށެވެ. މިފަހަރުގެ ޔުއެފާ ޕްރެސިޑެންޓްސް އެވޯޑް ލިބުނީ ކުރީގެ ޗެލްސީ އަދި އައިވޮރީ ކޯސްޓްގެ ތަރި ޑީޑިއޭ ޑްރޮގްބާއަށެވެ.

ރޭ ބޭއްވުނު ޔުއެފާ އެވޯޑްސްގައި ބަޔާން މިއުނިކްގެ ކުޅުންތެރިންކަން ވިދާލިތަން ވަނީ ފާހަގަވެގެންގޮސްފައެވެ. 

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު