ADS BY VATHIYARA

ސެލްޓަ ވީގޯ ބަލިކޮށް ބާސާ ތާވަލުގެ ކުރިއަށް

- 4 weeks ago 1 - އަމީން

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ބާސެލޯނާ އަދި ސެލްޓަ ވީގޯ ވާދަކުރި މެޗް 3-0 ކާމިޔާބުކޮށް ބާސެލޯނާ ތާވަލުގެ ކުރިއަށް ޖެހިލައިފިއެވެ.

ADS BY MUSCMV

މެޗުގެ 11 ވަނަ މިނެޓުގައި ބާސެލޯނާއަށް ލީޑް ނަގައިދިނީ 17 އަހަރުގެ އަންސޫ ފާތީ އެވެ. މިއާއެކު ލީގުގައި އޭނާ ބާސެލޯނާއަށް ޖަހައިދިން ގޯލުގެ އަދަދު ވަނީ 10 އަކަށް އަރާފައެވެ. މިއީ ސްޕެނީޝް ލީގުގައި 17 އަހަރުގެ ކުޅުންތެރިޔަކު ބާސެލޯނާއަށް 10 ގޯލް ޖަހައިދިން ދެވަނަ ފަހަރެވެ. ފާތީގެ އިތުރުން މި ރެކޯޑް ހެދި އަނެއް ކުޅުންތެރިޔަކީ ބޯޖަންއެވެ.

ފުރަތަމަ ހާފް ނިމިގެން ދިޔައިރު ބާސެލޯނާގެ ފަރާތުން އެދެވޭ ކުޅުމެއް ފެނިގެން ގޮސްފައިނުވާއިރު ހާފް ނިމެން ކައިރި ވެފައިވަނިކޮށް އެޓީމުގެ ޑިފެންޑަރ ލެންގްލޭ އަށް ވަނީ ދެ ރީނދޫ ކާޑު ހަމަވުމުގެ ރަތް ކާޑު ދައްކާ ދަނޑުން ފޮނުވާލާފައެވެ.

ބާސެލޯނާގެ ދެވަނަ ގޯލަކީ ސެލްޓަ ވީގޯގެ ޑިފެންޑަރުންގެ ކައިރިން މެސީ ދެމިގަނެގެން ފޮނުވާލި ހަމަލާއެއް އިދިކޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ އަތުން ބައިކޮޅަށް ވައިން ގޯލެކެވެ. ދެވަނަ ހާފުގެ އިތުރުގަޑީގައި ބާސެލޯނާގެ ތިންވަނަ ގޯލް ޖަހައިދިނީ ސާޖިއޯ ރޮބޭޓޯ އެވެ.

ކޯމަންގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން މި ސީޒަނައި ކުރިމަތިލި ބާސެލޯނާ ލީގުގައި ކުޅުނު ދެމެޗުން މޮޅުވެ އޮތީ ތާވަލުގެ ފަސް ވަނައިގައެވެ. 

100%

0%

0%

1 ކޮމެންޓް

(ツ)

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު