ADS BY VATHIYARA

ރެލިގޭޝަނުން ސަލާމަތްވި އެސްޓަން ވިލާ ޗެންޕިއަން ލިވަޕޫލްކޮޅަށް 7 ގޯލް ޖަހައިފި

- 3 weeks ago 0 - އަމީން

އިނގިރޭސި ލީގުގައި ޗެންޕިއަން ލިވަޕޫލްއާ ދެކޮޅަށް 7 ގޯލް ޖަހާ އެސްޓަން ވިލާއިން ތިން ޕޮއިންޓް ކަށަވަރު ކޮށްފިއެވެ.

ADS BY MUSCMV

އެސްޓަން ވިލާގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗުގައި އެޓީމުގެ ވަޓްކިންސް ތިން ގޯލު ޖަހާ ހެޓްރިކް ހެދިއިރު ކެޕްޓަން ގްރީލިޝް ވަނީ ދެ ގޯލް ޖަހާ ތިން އެސިސްޓް ހަދާފައެވެ. ވަޓްކިންސް މި މެޗުގައި ޖެހި ތިން ގޯލާއެކު އޭނާ ވެފައިވަނީ ޔުނައިޓެޑްގެ ބާބަޓޯވްގެ ފަހުން ލިވަޕޫލްއާއި ދެކޮޅަށް ހެޓްރިކް ހެދި ފުރަތަމަ ކުޅުންތެރިޔާއަށެވެ.

އެސްޓަން ވިލާއިން ދެން ޖެހި ގޯލްތައް ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ މި ސީޒަނުގައި ޗެލްސީ ދޫކޮށް އެޓީމާއި ގުޅުނު ބާކްލީ އަދި މެކްގިން އެވެ.

ހައިރާން ކުރުވަނިވި ބައްޔަކުން ލިވަޕޫލް ބަލިވި މި މެޗުގައި އެޓީމުގެ ދެ ގޯލްވެސް ޖަހައިދިނީ ސަލާހްއެވެ. މި މެޗަށް ލިވަޕޫލް ނުކުމެފައިވަނީ އެޓީމުގެ ހުށިޔާރު ގޯލް ކިޕަރު އެލިސަން އާއި ނުލާކަން ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހެއެވެ. އޭގެ އިތުރުން ފޯވަޑް މާނޭ ކޮރޯނާވައިރަސް އަށް ޕޮޒިޓިވްވުމާ ގުޅިގެން އޭނާވެސް މި މެޗުން ފެނިގެން ގޮސްފައެއް ނުވެއެވެ.

މިއީ 1963 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން ހަތް ގޯލުން ލިވަޕޫލް ބަލިވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ނިމިދިޔަ ސީޒަނުގައި ރެލިގޭޓްނުވެ ކިރިޔާ ސަލާމަތްވި އެސްޓަން ވިލާގެ ކޯޗް މެޗަށް ފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން ބުނީ މިފަދަ ނަތީޖާއެއް ނެރެވިދާނެ ކަމާމެދު ހުވަފެނެއްގަވެސް އުންމީދު ނުކުރާ ކަމަށައި މެޗު ފަށައިގެން ފުރިހަމަ ވަގުތާ ޖެހެންދެން އޭނާގެ ޓީމުން ދެއްކީ ވަރަށް މޮޅު ކުޅުމެއް ކަމަށްވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ލިވަޕޫލްގެ މެނޭޖަރ ކްލޮޕް ބުނީ މެޗުގައި ލިވަޕޫލްއިން ހެދީ ބޮޑެތި ގޯސްތަކެއް ކަމަށައި އޭގެ ނަތީޖާ އޮތީ ފެންނަން ކަމަށެވެ. އެސްޓަން ވިލާއިން ދެއްކި ކުޅުމަށް ކްލޮޕް ތައުރީފް ކުރިކަންވެސް ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ.

ދެ ޓީމްވެސް މިހާތަނަށް ހަތަރު މެޗް ކުޅެ 9 ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވާއިރު ލަނޑުގެ ތަފާތުން ކުރި ހޯދާ އެސްޓަން ވިލާ އޮތީ ތާވަލުގެ ދެވަނައިގައެވެ. ލިވަޕޫލް އޮތީ ފަސް ވަނައިގައެވެ. 

100%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު