ADS BY VATHIYARA

ފިޔަވަތިން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 23 އަރައިފި!

- 2 weeks ago 0 - އައިޝަތު އަހުމަދު

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ފިޔަވަތިން ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 23 އަށް އަރާފައިވާކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއިން ހާމަކުރެއްވައިފިއެވެ.

ADS BY MUSCMV

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ އިން ރޭ ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައި އެެ ސެންޓަރުގެ ތަރުޖަމާނު ޑރ.ނަޒްލާ ރަފީގް ވިދާޅުވިގޮތުގައި ފިޔަވަތިން މިހާތަނަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ 11 ކުދިންނާއި، އެ ސެންޓަރުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ސީނިއާ މުވައްޒަފެއްގެ އިތުރުން 11 ކެއާ ވޯރކަރެކެވެ.

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި ފިޔަވަތިން މިވަގުތު ޖުމްލަ 23 ފަރާތެއް ފައްސި ވެފައިވާއިރު، އެންމެ ފުރަތަމަ ކޮވިޑް އަށް ފައްސި ވެފައިވަނީ މިމަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ފިޔަވަތިން ފައްސިވި އެހެން ކުދިންވެސް ވަނީ ފެސިލިޓީ ތަކަށް ބަދަލު ކުރެވިފައެވެ.އެކުދިންގެ ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށްވެސް މިނިސްޓްރީ އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު