ADS BY VATHIYARA

ކޮވިޑް-19 އަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވީ 41 މީހުން!

- 2 weeks ago 0 - އައިޝަތު އަހުމަދު

ދިވެހިރާއްޖެއިން އިތުރު 41 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ.

ADS BY MUSCMV

އެޗް.ޕީ.އޭއިން ޢާންމުކުރި ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި މިއަދުގެ އިރުއޮއްސި 6 ޖެހުމާއި ހަމައަށް މިބައްޔަށް 41 މީހަކު ވަނީ ޕޮޒިޓިވް ވެފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 37 ދިވެހިންނާއި 4 ބިދޭސީންނެވެ.

މިއާއެކު މިހާތަނަށް މިބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 11،154އަށް އަރާފައެވެ.މީގެ ތެރެއިން 384 މީހަކަށް އައިސޮލޭޝަންގައި ފަރުވާދެމުން އަންނައިރު 49 މީހަކަށް ފަރުވާދެމުން އަންނަނީ ހޮސްޕިޓަލުގައެވެ.

މިބަލިން ރަނގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދު 9،995ވަނީ އަރާފައެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު