ADS BY PIZZA KITCHEN

އިންޑިއާއިން ލަދާކް ބޯޑަރު ސަރަހައްދުން ހިފެހެއްޓި ޗައިނާގެ ސިފައިންގެ މީހަކު ދޫކޮށްލައިފި

- 1 month ago 0 - ވޮއިސް

ހިމާލިޔާގެ ލަދާކް ސަރަހައްދުން އިންޑިއާއިން ހިފެހެއްޓި ޗައިނާގެ ސިފައިންގެ މީހާ އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައި ދޫކޮށްލައިފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ޗައިނާގެ ސިފައިންގެ މީހެއް ކަމަށްވާ ވަންގް ޔަ ލޮންގް އިންޑިއާއިން ހިފެއްޓުމަށް މެދުވެރިވީ ހުއިހައްޕާ މީހަކަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން ޔަކްތަކެއް ހޯދައިދިނުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅެނިކޮށް މަގު އޮޅިގެން ލަދާކް ބޯޑަރު ސަރަހައްދުގެ އިންޑިއާއާއި ވީ ފަޅިއަށް އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައި ހުރަސްކުރެވެމުން ކަމަށް ބޭރުގެ ބައެއް މީޑިއާތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ.

މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު އިންޑިއާގެ ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކުން އާންމުކުރި ބަޔާނެއްގައި އިންޑިއާއިން ބުނެފައިވަނީ ޗައިނާގެ ސިފައިންގެ މީހަކު ހިފައްޓާފައިވާ ކަމަށާއި އޭނާ ދޫކޮށްލާނީ ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ރަސްމީ ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ފަހުގައި ކަމަށެވެ. މިކަމާއި ގުޅިގެން ޗައިނާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީ އިން ވަނީ ބޯޑަރުގައި ސުލްހަމަސަލަސްކަން ދެމި ހުރުމަށް އެދޭނަމަ ވީހާވެސް އަވަހަށް އޭނާ ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލާކަމަށް ބުނެފައެވެ.

މިއަހަރުގެ ޖޫންގައި ހިނގި ތަޅާފޮޅުމަށްފަހު ފަހު ޗައިނާއިންނާއި އިންޑިއާއިން ދަނީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ސިފައިން ލަދާކް ސަރަހައްދަށް އެއްކުރަމުންނެވެ. އެ ސަރަހައްދުގައި ކުރިޔަށްދާ މި ކުރިމަތިލުމުގައި މިހާތަނަށް އިންޑިއާގެ ސިފައިންގެ 20 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

އަދި ޗައިނާގެ ސިފައިންގެ ލަޝްކަރުގެ މީހުންގެ ތެރޭގައިވެސް އަނިޔާވި ފަރާތްތައް ހިމެނޭކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވުނު ނަމަވެސް ޗައިނާއިން ވަނީ މިކަމާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ދީފައެއް ނުވެއެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު