ADS BY PIZZA KITCHEN

ކޮވިޑް-19 އަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވީ 27 މީހުން!

- 1 month ago 0 - އައިޝަތު އަހުމަދު

ދިވެހިރާއްޖެއިން އިތުރު 27 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

އެޗް.ޕީ.އޭއިން ޢާންމުކުރި ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި މިއަދުގެ އިރުއޮއްސި 6 ޖެހުމާއި ހަމައަށް މިބައްޔަށް 27 މީހަކު ވަނީ ޕޮޒިޓިވް ވެފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 16 ދިވެހިންނާއި 11 ބިދޭސީންނެވެ.

މިއާއެކު މިހާތަނަށް މިބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 11،643 އަށް އަރާފައެވެ. މީގެ ތެރެއިން 259 މީހަކަށް އައިސޮލޭޝަންގައި ފަރުވާދެމުން އަންނައިރު 54 މީހަކަށް ފަރުވާދެމުން އަންނަނީ ހޮސްޕިޓަލުގައެވެ.

މިބަލިން ރަނގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދު 10،779 ވަނީ އަރާފައެވެ

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު