ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

މިދިޔަ ސީޒަނުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލިސްޓުން ކޮޅަށް 5 ގޯލުޖަހާ ލިވަޕޫލް އެއްވަނައިގަ ހަމަޖެހިލައިފި

- 3 months ago 0 - އަމީން

ނިމިދިޔަ ސީޒަނުގެ ޗެންޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރި އިޓަލީގެ އެޓަލާންޓާ ކޮޅަށް 5 ގޯލު ޖަހާ ލިވަޕޫލްއިން ފުރިހަމަ ކާމިޔާބީއެއް ހޯދައިފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

މި ސީޒަނުގެ ޗެންޕިއަންސް ލީގުގައި ރަނގަޅު ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދަމުން އަންނަ ލިވަޕޫލްއަށް މި މެޗުގައި ގޯލުތައް ޖަހައިދިނީ ޖޮޓާ، ސަލާހް، އަދި މާނޭއެވެ. އިނގިރޭސި ކްލަބް ވުލްވްސް ދޫކޮށް މި ސީޒަނުގައި ލިވަޕޫލައި ގުޅުނު ޖޮޓާ ވަނީ މި މެޗުގައި ހެޓްރިކް ހާދަފައެވެ.

މި މެޗުގައި ސަލާހް ޖެހި ގޯލާއެކު އޭނާ ވެފައިވަނީ ޗެންޕިއަންސް ލީގުގައި އެ ކްލަބުގެ ލެޖެންޑް ސްޓީވަން ޖެރާޑް ހަދާފައިވާ ގޯލު ޖެހުމުގެ ރެކޯޑާ އެއްވަރު ކުރި ފުރަތަމަ ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމް ހޯދާފައެވެ. ޗެންޕިއަންސް ލީގުގައި މި ދެކުޅުންތެރިން ޖަހާފައިވާ ގޯލުގެ އަދަދަކީ 21 އެވެ.

ކުޅުނު ތިން މެޗުވެސް ކާމިޔާބުކޮށް 9 ޕޮއިންޓާއެކު ލިވަޕޫލް އޮތީ ގްރޫޕް ޑީގެ އެއްވަނައިގައެވެ. އަޔެކްސް އަދި އެޓަލަންޓާއަށް 4 ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު ލަނޑުގެ ތަފާތުން ކުރި ހޯދައިގެން ދެވަނައިގަ އޮތީ އަޔެކްސްއެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް މެޗުގައި ލިވަޕޫލް ނުކުންނާނީ އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު ލީގުގައި ވާދަވެރި މެންޗެސްޓާ ސިޓީއާއި ދެކޮޅަށެވެ.

ޗެންޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ކުޅުނު މެޗް އެޓީމް ވަނީ ފަސޭހަކަމާއެކު ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ. އޮލިމްޕިއާކޯސްގެ މައްޗަށް ސީޓީން ކުރި ހޯދީ 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

އޭގެ އިތުރުން މުބާރާތުގެ ޗެންޕިއަން ބަޔާން މިއުނިކް ކުޅުނު މެޗުގައި އެޓީމް ވަނީ ރެޑްބުލް ސާލްޒްބާގްގެ މައްޗަށް 6-2 ކުން ކުރި ހޯދާ ފެންވަރު ދައްކާލާފައެވެ. 

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް
ADS BY COCA COLA

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު