ހދ.ވައިކަރަދޫ ގޮނޑުދޮށް ސަރަހައްދުން ނިޔާވެފައި އޮތް މީހަކު ފެނިއްޖެ

- 4 days ago 8 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ހދ.ވައިކަރަދޫ ގޮނޑުދޮށް ސަރަހައްދުން ނިޔާވެފައި އޮތް މީހަކު ފެނިއްޖެއެވެ.

ADS BY MUSCMV

އުމުރުން 69 އަހަރުގެ މި ފިރިހެންމީހާ ނިޔާވެފައި އޮއްވާ ފެނިފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު ނުވައެއް ޖަހާކަށް ހާއިރުގައެވެ.

އޭނާގެ ހަށިގަނޑު ފެނުނީ ކުނި އުކާލަން ދިޔަ މީހަކަށް ކަމަށް ބައެއް މީޑިޔާތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ.

ރާއްޖޭގެ އޮންލައިން ނޫހެއްކަމަށްވާ "މިހާރު"އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރަކު ވިދާޅުވީ އެމީހާގެ ހަށިގަނޑު ފެނުނުއިރު، ފައިގެ ދަށް ފަރާތުން ހުދު ހަން ހުރީ ހަލާކުވެފަ އެވެ. އަދި ލައިގެން ހުރި މުންޑާއި މަސް ބާނަން ގެންގުޅުނު ދޮށި ފެނުނީ ވަކިން ދުރުގައި އޮއްވައި ކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

0%

66%

33%

ADS BY COCA COLA
8 ކޮމެންޓް

ހަބަރު