ADS BY PIZZA KITCHEN

ސައުދީ ވަލީއަހުދާއި އިޒްރޭލްގެ ބޮޑުވަޒީރު ބައްދަލުކުރިކަން ސައުދީ އަރަބިއްޔާއިން ދޮގުކޮށްފި

- 1 month ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ވަލީއަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާނާއި އިޒްރޭލްގެ ބޮޑުވަޒީރު ބިންޖަމިން ނެތަންހާޔޫ ބައްދަލުކުރެއްވި ކަމަށް މީޑިޔާގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ވާހަކަތައް ސައުދީީ އަރަބިއްޔާއިން ދޮގުކޮށްފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޕްރިންސް ފައިސަލް ބިން ފަރުހާދު އަލް ސައުދު ޓްވިޓަރގައި ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި ދާދިފަހުން އެމެރިކާގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް މައިކް ޕޮމްޕެއޯ ސައުދީއަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގައި އިޒްރޭލްގެ އެއްވެސް އޮފިޝަލަކު ބައިވެރިވެފައެއް ނުވެއެވެ.

އިޒްރޭލްގެ ސިފައިންގެ ރޭޑިއޯ އަދި އެގައުމުގެ މަޝްހޫރު ހާރެޓްޒް ނޫހުން ރިޕޯޓްކުރި ގޮތުގައި މި ބައްދަލުވުމުގައި ނެތަންޔާހޫ، ސައުދީ ވަލީ އަހުދުގެ އިތުރުން އެމެރިކާގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް މައިކް ޕޮމްޕެއޯ އަދި އިޒްރޭލްގެ ޖަސޫސީ އިދާރާކަމަށްވާ މޮސާޑްގެ އިސްވެރިޔާ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިކަމަށްވެއެވެ.

ހާރެޓްޒް ނޫހުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި އިޒްރޭލްގެ ވެރިރަށް ތެލް އަވީވުން ފުރައިގެން، ނިއޯމްއަށް ޕްރައިވެޓް ޖެޓެއް ދަތުރުކުރިކަން ފްލައިޓް ޓްރެކިންގ ޑޭޓާތަކުން ފެނިގެންދެއެވެ. މި ޖެޓް ވަނީ ނިއޯމްގައި ދެ ގަޑިއިރު ވަރު ހޭދަކޮށްފައެވެ.

އިޒްރޭލްގެ ސިފައިންގެ ރޭޑިއޯއަށްް އެގައުމުގެ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ އަދި ވެރިކަންކުރާ ލިކޫޑް ޕާޓީގެ އިސްވެރިއެއްކަމަށްވާ ޔޮއާވް ގަލަންޓް ވަނީ މި ބައްދަލުވުން ހިނގައިދިޔަކަން ޔަގީންކޮށްދީފައެވެ. އަދި މިއީ ވަރަށް ތާރީޚީ ބައްދަލުވުމެއްގެ ގޮތުގައިވެސް އޭނާ ވަނީ ސިފަކޮށްދީފައެވެ.

މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި އެމެރިކާގެ އިސްނެގުމުގެ ދަށުން މެދުއިރުމަތީގެ ބައެއް ގައުމުތަކުން ދަނީ އިޒްރޭލާއި އެކު ރަސްމީ ގުޅުންތައް ގާއިމްކުރަމުންނެވެ. ސައުދީ އަރަބިއްޔާއިން ވަނީ އިޒްރޭލާއި އެކު މިފަދައިން ގުޅުންތައް ގާއިމްކުރާނީ ފަލަސްތީންގެ މައްސަލައަށް ދެމެހެއްޓެނިވި އަދި އަމާން ހައްްލެއް ލިބުމުންކަމަށް މީގެ ކުރިން ބުނެފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު