ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ ދެއަހަރު ހޭދަވީ ޤައުމު ފަސާދަކޮށް ފަނާކުރަން: ޝިޔާމް

- 2 months ago 0 - އައިޝަތު އަހުމަދު

ރައީސް އިބްރާޙިމް ޞާލިޙްގެ ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ ދެއަހަރު ހޭދަކުރެއްވީ ޤައުމު ފަސާދަކޮށް ފަނާކުރަން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ޕީޕީއެމް ގެ ނައިބް ރައީސް އަޙްމަދު ޝިޔާމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ޝިޔާމް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ، މިފެށުނު އައު އަހަރު ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ، ޤަޢުމު އަލުން އާރާސްތުކުރުމަށް ކަމަށް ރައީސް ޞާލިޙް ވިދާޅުވުމާއި ގުޅިގެން، އެވާހަކަފުޅަށް ފާޑުވިދާޅުވެ ޓްވީޓް ކުރައްވަމުންނެވެ.

އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވީ، ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ ދެއަހަރު ކުރެއްވިހާވެސް ކަމަކީ ޤައުމު ފަސާދަކޮށް ފަނާކުރަން ކަމަށެވެ.ނަމަވެސް އަމިއްލަފުޅަށް ވިސްނިވަޑައިގެން އައު އަހަރަށް ޤައުމު ބިނާކޮށް އާރާސްތުކު ކުރެއްވުމުގެ ވަރުގަދަ ޢަޒުމް ކަނޑައެޅުއްވީތީ އުފާކުރައްވާ ކަމަށް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އައު އަހަރު ފެށުމާއި ގުޅިގެން ރައީސް ފޮނުއްވި ޚިތާބްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ، 2021 ވަނަ އަހަރާ ސަރުކާރުން ކުރިމަތިލަނީ ޤައުމު އަލުން އާރާސްތުކުރުމުގެ ވަރަށް މަތިވެރި ޢަޒުމަކާއި އިތުރު ހިތްވަރަކާ އެކުގައި ކަމަށެވެ.

އަދި، ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމާއެކު ޤައުމު ފުރަބަންދުކުރަން ޖެހި، އަދި އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ނާޒުކު ދަނޑިވަޅަކާ ކުރިމަތިކުރުވި އަހަރެއް ކަން ފާހަގަކުރައްވާ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި ހުސްވި އަހަރު ސިފަކުރެއްވީ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ފުރިހަމަނުކުރެވި، ރައްޔިތުންނަށް ތަކުލީފުތަކެއް އުފުލަންޖެހުނު އަދި، އެތަކެއް ޙައްޤުތަކެއް ގެންލިގެންދިޔަ އަހަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އަދި، ޤައުމުގެ ކުރިމަގު ބައްޓަންކުރުމުގައި އަމާޒު ހިފަންވީ މިސްރާބު ސާފުވެގެންދިޔަ އަހަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

0%

50%

50%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު