ADS BY PIZZA KITCHEN

ގއ. ދާންދޫ އަދި ވިލިނގިލި މޮނިޓަރިންގ ހާލަތައްގެނެސްފި

- 1 week ago 0 - އައިޝަތު އަހުމަދު

ކޮވިޑް-19 ކޭސްތައް ފެނުމާއި ގުޅިގެން ގއ.ދާންދޫ އަދި ވިލިނގިލި މޮނިޓަރިން ހާލަތައް ގެނެސްފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

އެޗްއީއޯސީން މައުލޫމާތު ދިންގޮތުގައި، ވިލިނގިލި އަދި ދާންދޫ މޮނިޓަރިންއަށް ލާފައިވަނީ އެދެރަށުން ކޮވިޑް-19 ގެ ކޭސްތައް ފެނުމާއި ގުޅިގެން ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ދެއްވަދޫގެ ކްލަސްޓާ އާއި ގުޅޭ ކޭސްތައް އެދެރަށުން ފެނުފައިވާކަމަށާއި، މިހާތަނަށް ދާންދޫއިން 1 ޕޮޒިޓިވް ކޭސް ފެނިފައިވާއިރު، ވިލިނގިލިން ވަނީ 2 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ.

ދެއްވަދޫގެ ކްލަސްޓާ އާއި ގުޅިގެން އެއަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްތައް މޮނިޓަރިންއަށް ލާފައިވާއިރު، މިހާތަނަށް ދެއްވަދޫ އިން 40 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް ބަލި ރަށުގައި ފެތުރެމުން އަންނަ ސަބަބު މިހާތަނަށްވެސް ހޯދިފައެއް ނުވެއެވެ.

ހަމައެހެންމެ އަލަށް ކޮވިޑް ފެނިފައިވާ ރަށްތަކުގައިވެސް ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް އެޗްއީއޯސީ އިން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ފޮޓޯ: މީސްމީޑިއާ

0%

100%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު