ADS BY PIZZA KITCHEN

ޖެނުއަރީ 9ވަނަ ދުވަހު ކޮއިމަލާ4 ފެރީން ގއ.އަތޮޅުގައި ދަތުރުކުރި ފަރާތްތަކުން ކަރަންޓީންވާން އެދިއްޖެ

- 1 week ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ޖެނުއަރީ 9ވަނަ ދުވަހު ކޮއިމަލާ4 ފެރީން ގއ.އަތޮޅުގައި ދަތުރުކުރި ފަރާތްތަކުން ކަރަންޓީންވާން އެދިއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

އެޗްއީއޯސީން ބުނީ 9 ޖަނަވަރީ 2021 ވަނަ ދުވަހު ގއ އަތޮޅުގައި ދަތުރުކުރާ އަތޮޅުފެރީ "ކޮއިމަލާ 4" އިން ދަތުރުކުރުކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އެރަށެއްގެ ސިއްޙީ ހިދުމަތްދޭ ތަނަކަށް އަންގައިދިނުން އެދޭކަމަށެވެ.

އަދި 23 ޖަނަވަރީ 2021 ވަންދެން އެފަރާތްތަކުން ކަރަންޓީނުވެ ތިބުމަށްވެސް ވަނީ އަންގާފައެވެ.

-ތަފްސީލް އަންނަނީ-

0%

0%

100%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު