ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖެހުމަށް ރަޖިސްޓްރީވުމުގެ ފުރުސަތު ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް

- 1 month ago 1 - އައިޝަތު އަހުމަދު

ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖެހުމަށް ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ) އިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ޑރ.ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ، ވެކްސިން ޖެހުމަށް ވެކްސިން ޕޯޓަލްގައި ހުރިހާ ރައްޔިތުންވެސް ބައިވެރިވުމަށެވެ.

ޑރ.ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ، ވެކްސިން ޕޯޓަަލްގައި ރަޖިސްޓްރީވުމުން ވެކްސިން ޖެހުމަށް އެޕޮއިންޓްމަންޓް އެމީހެއްގެ ފޯނަށް އަންނާނެ ކަމަށެވެ.

"ޕޯޓަލްގައި ރަޖިސްޓްރީވުމުން ވެކްސިން ޖަހަން އެޕޮއިންޓްމަންޓް އެމީހެއްގެ ފޯނަށް އަންނާނެ. އަދި ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް އެމީހެއްގެ ވެކްސިން ޖެހިކަމުގެ ޑޮކިއުމަންޓްވެސް ފެންނާނެ." ޑރ ނަޒްލާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޑރ.ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ، ވެކްސިން ޖެހުމަށް އެޕޮއިންޓްމަންޓްވެސް އެމީހެއްގެ ފޯނަށް ލިބޭނެ ކަމަށާއި، އަދި ވެކްސިން ޖެހިކަމުގެ ޑޮކިއުމަންޓަވެސް ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް އެމީހެއްގެ ފޯނުން ފެންނާނެ ކަމަށެވެ. ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖެހުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރަން ޖެހޭނީ https://my.health.mv/ ޕޯޓަލްގައެވެ.

ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖެހުމަށް ރަޖިސްޓަރީވުމަށް ހުޅުވާލިިާފައިވާއިރު،އިއްޔެ ރާއްޖެއަށް ވަނީ އިންޑިއާއިން އުފެއްދި ކޮވިޝީލްޑް ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ 100،000 ޑޯޒް ގެނެސްފައެވެ. ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ ވެކްސިނޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފަށާނީ ވެކްސިނުގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ފަހުގައި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ސީދާ ތާރީހެއް ވިދާޅެއް ނުވެއެވެ.

100%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
1 ކޮމެންޓް

ކޮންކަހަލަ ބައެއް؟؟ ސަރުކާރު މަތީފަޑީގަ ތިބިމީހުންނަށް ޖަހާބަލަ ފުރަތަމަ. އެމީހުންނަށް ޑޯޒް ފުރިހަމަކޮށްފަ ވާނުވާ ރައްޔިތުންނަށް ސާފުކޮށްދީފަ އާދައިގެ ރައްޔިތުންނަށް ޖަހާނީ.

ހަބަރު