ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލައިގައި ޕީޕީއެމްއިން އަނެއްކާވެސް މަގުމައްޗަށް!

- 1 week ago 2 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން އަޅާފައިވާ ފުލެޓުތައް ދިނުމުގައި ހުރި މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން މިއަދު ހަވީރުވެސް އިހުތިޖާޖަށް ނުކުތުމަށް އިދިކޮޅު ޕްރޮގްރެސިވް-ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަނުން ނިންމައިފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

"މަގޭ ފްލެޓް ކޮބާ؟"ގެ ނަމުގައި އޮންނަ މި އިހުތިޖާޖް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިއަދު ހަވީރު 4 ޖަހާއިރު، ޕީޕީއެމްގެ އޮފީހުގެ ކުރިމަތިންނެވެ. މި އިހުތިޖާޖް ބޭއްވުމަށް އިދިކޮޅުން ނިންމާފައިވަނީ އެއްފަހަރާ 10 މީހުންނަށްވުރެ ގިނަ އަދަދަކަށް މީހުން އާންމު ތަންތަނަށް އެއްވެ ނޫޅެވޭނެކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ކަނޑައަޅާފައި ވަނިކޮށެވެ.

ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ޙައްޤުން މަޙްރޫމުވެފައިވާ އެންމެން މި އިހުތިޖާޖުގައި ބައިވެރިވުމަށް އިދިކޮޅުން ވަނީ އެދިފައެވެ.

ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން އިއްޔެ ކުރި އިޢުލާނެއްގައި ބުނީ ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކުން އެޅުމަށް ނިންމާފައިވާ ޓަވަރުތަކުން އިތުރު ފުލެޓު ގަންނަން ލިބެން ނެތުމުގެ ސަބަބުން ތިރީގައިވާ ކެޓަގަރީތައް އުވާލައި، އެ ކެޓަގަރީތަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމުތައް ބާޠިލްކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަން އާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާންކުރާކަމަށެވެ. އެ ކެޓަގަރީތަކަކީ:

H11- އަށާރަ އަހަރާ 40 އަހަރާ ދެމެދުގެ ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަ (1 ކޮޓަރި)

H13- މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަ (1 ކޮޓަރި)

H15- އަލަތު ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ ޒުވާނުންނަށް ޚާއްޞަ (1 ކޮަޓަރި)، މިއެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
2 ކޮމެންޓް

ބަޔަކު ކުރިޔަސް ތިމަންމެނަކަށް މިކަމެއް ނުވާނޭ. ކުރާކަށް ނުވެސް އުނގުނޭ. ގޮތް ހުސްވެއްޖޭ. ދެންވެސް މިބުނަނީ ދެވަނަ ދައުރެއް ދޭށޭ. އަޅޭ ލަދުގެ ކަންފުޅެއްވެސް ނެތެއްނޫންތަ!

ރައްޔިތުންގެ އަސާސީ ހައްގެއް ކަށަވަރުކޮށް ދިނުމުގަ ދިމާވާ ހުރަސްތައް ކަޑައްތުކޮށް ހައްލު ހޯދަން ނޭނގޭ ބަޔަކު ދައުލަތުގެ މުސާރަ ނަގައިގެން ތިބުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް. ފަރުދީ ޒިންމާއަށް ހުރިހާ ކަމެއް ދޫކޮށްފަ ދާންއުޅޭ. ލަދެއް ހުރިނަމަ އެއްދުވަހުވެސް ތިބޭކަށް ނުކެރޭނެ.

ހަބަރު