ADS BY INTERNATIONAL AID

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ އެކަކުވެސް ކޮވިޑަށް ޓެސްޓްކޮށްފައެއް ނުވޭ: ފުލުހުން

- 1 month ago 1 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

އިދިކޮޅު ޕްރޮގްރެސިވް-ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަންގެ ފަރާތުން މިއަދުގެ ކުރިއަށްގެންދިޔަ މުޒާހަރާއިން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ އެކަކުވެސް ކޮވިޑް-19އަށް ޓެސްޓްކޮށްފައި ނުވާނެކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

ADS BY EHEE

ފުލުހުން ބުނީ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނައި މީހުން ކޮވިޑަށް ޓެސްޓްކޮށްފައި ނުވާނެކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިނާ ޚިލާފަށް އެއްވުމެއްގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ބަޔަކުވުމުގެ އިތުރުން ގިނަ އަަދަދެއްގެ ފުލުހުންނާ ކޮންޓެކްޓްވެ، ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލަކީ ގިނަބަޔަކު ބަލަހައްޓާ ތަނަކަށްވުމުން އެންމެންގެ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި، ސާމްޕަލް ދޭން އެދިފައިވާނެކަމަށެވެ.

އެހެނަސް މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން އެކަމަށް އިންކާރުކުރުމުން ސާމްޕަލް ނަގާފައި ނުވާނެކަމަށް ފުލުހުން މައުލޫމާތުދެއެވެ. މިއަދުގެ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން 38 މީހަކު ވަނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދެވިފައެވެ.

0%

0%

0%

1 ކޮމެންޓް

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ދިޔައީ ކޮވިޑް ޓެސްޓްކުރާކަށްނޫން، ގަދަގަމުން ގެންގޮސް ގަދަކަމުން ޓެސްޓް ކުރަންވީ

ހަބަރު