ADS BY PIZZA KITCHEN

ޑރ.އަފްރާޝީމްގެ ހަނދާނުގައި އުނގޫފާރުގައި ބިނާކުރި މިސްކިތް ރޯދަޔަށް ހުޅުވަނީ

- 6 days ago 0 - އައިޝަތު އަހުމަދު

2012 ވަނަ އަަހަރުގެ ތެރޭގައި ވަރަށް އަނިޔާވެރިކޮށް މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރ އަދި މަޝްހޫރު ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ ޑރ.އަފްރާޝީމް ޢަލީގެ ހަނދާނުގައި ރ.އުނގޫފާރުގައި ބިނާކުރި އިސްލާމީ މަރުކަޒު މިއަހަރު ރޯދައަށް ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް އިސްލާމިކު މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

އިސްލާމިކު މިނިސްޓްރީން ވޮއިސް އަށް ވިދާޅުވީ، ޑރ.އަފްރާޝީމްގެ ހަނދާނުގައި އެރަށުގައި ބިނާކުރެވުނު މިސްކިތް މިފެށޭ ރޯދަމަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ހުޅުވައި ނަމާދު ކުރަން ފަށާނެ ކަމަށެވެ.

އުނގޫފާރު ކައުންސިލުގެ ރައީސް ވިދާޅުވީ، މިސްކިތް ނުހުޅުވި ލަސްވީ މިސްކިތުގެ ބައެއް މަސައްކަތް ނުނިމި ހުރުމުން ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް މިއަހަރުގެ ރޯދަމަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު މިސްކިތް ހުޅުވަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޑރ.އަފްރާޝީމްގެ ހަނދާނުގައި ރ.އުނގޫފާރުގައި މިސްކިތެއް ބިނާކުރުމަށް ރައީސް ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުގައި އެސްޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އާއި ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 25 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށެވެ. އެމިސްކިތް ބިނާކޮށްފައިވަނީ 1000 މީހުންގެ ޖާގަ ހިމެނޭގޮތަށް ކުލާސް ރޫމާއި، ނުކުޅެދޭ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަކޮށް ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށެވެ.

0%

100%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު